Den første ordinære generalforsamling i foreningen RebildListen blev afholdt for nylig. Ud over generalforsamlingen bød mødet på på middag og workshop for medlemmerne.

 Eva Heebøll Nyggaard blev valgt som ny formand efter Anders Norup. I øvrigt blev Jesper Frisgaard genvalgt og Gitte Kjærulff blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. 

 Efter bestyrelsen har konstitueret sig, fortsætter Jesper Friisgaard som næstformand, og Jørgen K. Bæk, som kasserer. Gitte Kjærulff og Christina Norup er menige medlemmer. Som suppleanter er Steffen Sagan og Jesper Sørensen valgt.

 Et punkt på dagsordenen var ligeledes valg af RebildListens Borgmesterkandidat til det kommende kommunalvalg i november 2017, hvor Jeanette Sagan enstemmigt blev valgt.

 Som afslutning på aftenen var der arrangeret workshop som opstart på RebildListens kommende politiske handlingsprogram for kommunalvalget. Alle deltagere i generalforsamlingen deltog aktivt med input i workshoppen.

 Det har været en inspirerende aften med mange gode politiske input, udtaler den nyvalgte formand Eva Heebøll Nygaard.