Aktuel udstilling på Nibe Museum fortæller store dele af historien om Nibes storhed som sildeby, og om købstadens storkøbmænd

Gennem middelalderen var Nibe centrum for et omfattende sildefiskeri, men byen, der fra sidst i 1300-tallet udviklede sig fra sæson-fiskerleje til en egentlig by, var indtil 1727, hvor købstadsrettighederne blev opnået, udsat for handelsmæssigechikaner fra ikke mindst nabobyen Aalborg.
Sildefiskeriet nåede først senere igen tidligere tiders højder, og det gav i 1800-tallet muligheder for de såkaldte  fiske-udredere, hvoraf Nibe Museum i sin nyeste udstilling fortæller om slægten Andersen-Færch, om Agent Peder Kold og om Søren Nielsen.

Spor fra fiskeudredere lever stadig i Nibe
Alle har de sat sig spor i sildebyen i form af historiske kendsgerninger, bygninger og initiativer, der lever den dag i dag.
Andersen-Færch efterlod sig bygninger i Strandgade, hvoraf nogle står den dag i dag, Peder Kold skænkede grunden ved det nuværende Torvet, hvorpå Tinghuset ligger, og han opførte et senere nedrevet byg-

ningskompleks syd for havneområdet. Søren Nielsen havde
hjemme i købmandsgården ved Søndergade og Priorgade, og han var manden, der etablerede Nibe Anlæg langs Nørregade.
Ifølge Jan Dalsgaard, der er formand for Nibe Museum og for Nibe Lokalhistoriske Forening, er der i udstillingen rige muligheder for at få et godt indblik i, hvordan Nibe gennem den sene middelalder fungerede som fiskerby med fiskeri samt behandling og salg af sild.
Udstillingen er åben på hverdags eftermiddage i skolernes sommerferie samt onsdag eftermiddag året rundt.