Mens de nuværende 7. klasser på Nibe Skole stadig var 6. klasser, var de via et skoleprojekt på besøg hos asylcentret i Ranum, hvor de interviewede beboere fra bl.a Afghanistan om deres baggrund for at flygte fra landet og hvordan de har det i Danmark nu, mens de venter på behandling af hver sin ansøgning om asyl.

7. klasserne har siden skrevet artikler til en avis for hver af de fire klasser, og det er dyster læsning, eleverne viderebringer fra beboerne i Ranum.

– Vi interviewede en flygtning fra Afghanistan, som kunne berette om en ca. 12 årig dreng, der af oprørerne blev truet til – enten at dø på stedet eller at melde sig som selvmords-bomber. Det lykkedes drengen at undslippe, men han fik nogle ar på sjælen for livstid, beretter eleverne.

– Det er ligeledes skræmmende at høre om kurdere, der blev truet på livet, og gennem 2 måneder flygtede gennem 10 lande til Danmark. Resten af familien er fortsat i Afghanistan, og der er kontakt.

Eleverne trækker paralleller til historier fra egne familier om tilsvarende forhold i Danmark under 2. verdenskrig, hvor der på tilsvarende måde var danskere, der måtte flygte fra tyskerne – truet på livet.

7. klasse eleverne har i dag stor respekt for, at bl.a. Røde Kors hjælper i sådanne tilfælde, og flere elever er enten tilmeldt eller overvejer at samle ind på søndag.