Nibe Arbejderforening blev stiftet ifor 140 år siden, hvor der ikke som i dag var anden hjælp til understøttelse, medicinhjælp, understøttelse af trængende medlemmer, begravelseshjælp m.v.

– I dag er foreningens formål alene at holde socialt sammen på medlemmerne med en årlig generalforsamling og en lille fest hvert femte år. I år markeres 140-året for stiftelsen endvidere med en offentlig reception lørdag i »Huset« i Grønnegade, Nibe, fortæller formand Lone Olesen til Nibe Avis.

Foreningens formål var ifølge de første love at hjælpe medlemmerne ved sygdom og møde op ved begravelser, holde en ugentlig klubaften, hvor problemer kunne drøftes – samt almindelig selskabelighed, julefest og fastelavnsfest for børn.

Gennem de nu 140 år har Nibe Arbejderforening haft mange opgaver at tage vare på – alt efter tiden og samfundsudviklingen. Foreningen har stået for udlån af bøger til medlemmerne, oprettelse af en forbrugerforening, lånekasse, understøttelse til trængende medlemmer, medicinhjælp, begravelseshjælp, alderdomshjælp og medvirken ved oprettelse af en sygekasse.

I første halvdel af 1900-tallet medvirkede foreningen til oprettelse af Teknisk Skole i Nibe, man støttede i slutningen af 1800-tallet oprettelse af en jernbane til Nibe, og senere etablering af et sportshus til Nibe Boldklub.

Ved købmand Poul Stauns død blev der til Nibe Arbejderforening testamenteret 25.000 kr. til oprettelse af et legat til hjælp for trængende arbejdere i Nibe og Nibes opland.

Foreningen har gennem årene haft en lang række æresmedlemmer – her iblandt udnævnt ved 95 års jubilæet i 1972: Karl C. Nielson, A. Holm, Karl Jensen, Aage Jensen, Holger Søndergaard, N. P. Sørensen, Emil Hylle, P. Trilling, Valdemar Pedersen, Karl Sørensen, Jens Chr. Jensen og Arnold Carlsen.

Nibe Arbejderforening markerede sig i 1977 stærkt ved sit 100 års jubilæum, og her bestod bestyrelsen af pensioneret landpostbud Jens Chr. Andersen (formand), truckfører Jens Larsen, kommunalarbejder Ernst Nielsen, landpost Kristian Nielsen og købmand Kaj Knudsen. Bestyrelsen fik på daværende tid god støtte i fabriksarbejder Oluf Klokkerholm, der fungerede som bud, når der skulle skrives til medlemmerne.

Bestyrelsen består ved 140 års jubilæet af Anders Ullits, Bente Ullits, John Olesen, Henning Nygaard samt formand Lone Olesen.

 

Nibe Arbejderforenings bestyrelse ved 100 års jubilæet i 1977. Bagest fra venstre: Købmand Kaj Knudsen, landpost Kristian Nielsen. Forrest fra venstre: Truckfører Jens Larsen, pensioneret landpostbud Jens Chr. Andersen (formand), og kommunalarbejder Ernst Nielsen.