Med en hyggelig jubilæumsreception og en velbesøgt aftenfest fejrede medlemmerne af Nibe Arbejderforenings medlemmer foreningens 140 års jubilæum.

En snes interesserede lagde på 140-års dagen for stiftelse af Nibe Arbejderforening vejen forbi den reception, som bestyrelsen havde indbudt til. 

Det var »Huset« i Grønnegade, der lagde lokaler til, og her havde bestyrelsen samlet en lille udstilling af materialer fra foreningens lange historie. Blandt de udstillede effekter var også den første forhandlingsprotokol, som ved nærlæsning kunne berette om stiftelsen den 4. marts 1877.

Om aftenen på stiftelsesdagen fejrede 67 deltagere det runde jubilæum.

Et lille sølv-emblem dukkede ved Elin Møllers mellemkomst op på 140 års dagen og blev overbragt til foreningen.