Lindy Mortensen, næstformand i 3F Midtfjord, har den 4. februar 25-års jubilæum som medlemsvalgt fagforeningsleder i Han Herred og Himmerland. Den lange faglige løbebane har gjort Lindy Mortensen kendt og respekteret blandt 3F Midtfjords 4200 medlemmer.

Efter eksamen fra handelsskolen i Thisted blev jubilaren i 1979 ansat på Maskinfabrikken Micatronic i Fjerritslev. Her blev han i flere omgange valgt som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. Kollegerne stemte ham herefter i 1992 ind på formandsposten i SiD Fjerritslev.

Lindy Mortensen fortsatte i 2003 som formand for fusionen af afdelingerne i Løgstør, Fjerritslev, Farsø og Nibe under navnet SiD Midtfjord. I fusionen fra 2005 til 3F Midtfjord (mellem SiD og Kvindeligt Arbejderforbund) blev den afholdte fagforeningsleder næstformand.

Den største ændring af rollen som lokal fagforening består i at hjælpe det  stigende antal medlemmer, som kommer i klemme grundet en stadig strammere lovgivning, oplyser Lindy Mortensen.  Sagsbehandlerne ser mere på de stramme budgetter end på den enkeltes ve og vel. Derfor bliver det ofte fagforeningen, der må træde til. 

En anden væsentlig ændring i forhold til tidligere er den voldsomme teknologiske udvikling, hvor computer, mobiltelefon, tablet og I -Pad er værdifulde redskaber. Den digitale udvikling gør det nemmere at holde styr på en række basale forhold, f.eks. hvilken overenskomst det enkelte medlem er dækket af, pointerer Lindy Mortensen.

Jubilaren leder primært det offentlige arbejdsområde, som i 3F Midtfjord omfatter 470 medlemmer. 

Lindy Mortensen er født i Hjardemål som nummer seks af en søskendeflok på syv. Familien flyttede senere til Ullerup ved Aggersund og til Klim. Sammen med hustruen Jytte, som er SOSU-assistent på Farsø Sygehus, har den 56-årige fagforeningsleder camping som en stor interesse.  Parret bor i Skovsgård. De har to døtre og tre børnebørn.

Lindy Mortensen: 25 år som medlemsvalgt leder i 3F.