Hvert år tildeler Nibe Erhvervsråd en initiativpris til en lokal virksomhed, der har udvist initiativ og fremgang til glæde for den lokale erhvervsudvikling og beskæftigelse.

I år gik prisen, der uddeles i forbindelse med erhvervsrådets generalforsamling til Danish Crane Building A/S. Virksomheden, der udvikler og producerer traverskraner, proceskraner, svingkraner, wiretaljer, kædetaljer og portalkraner har i de senere år gennemgået ejerskabsmæssige ændringer, og der er foretaget betydelige nyinvesteringer i virksomheden, lød det fra erhvervsrådets formand Gert Kristensen, der motiverede initiativprisen med følgende ord: 

De seneste investeringer har resulteret i en stærkt voksende markedsandel for virksomhedens produkter såvel i Danmark som til eksport.

Virksomheden har de seneste 3 år øget omsætningen med 80% til 135 mill. Kr.

Virksomheden har de seneste 3 år øget antallet af medarbejdere med 60% og beskæftiger nu ca. 80 medarbejdere.

Virksomheden har med investeringer i nye store produktionslokaler i Nibe vist, at der fortsat er forventninger om, at der kan skabes vækst og udvikling for fremtiden i Nibe-området.

For nylig var virksomheden med i den landsdækkende TV-udsendelse ”Langt fra Borgen”, hvor det blev tydeligt, at virksomheden er så attraktiv for de mange mandlige medarbejdere, at alle benytter sig af kortest mulig barselsfrihed – sidstnævnte udtalelse faldt med et glimt i øjet fra erhvervsrådsformanden.

Direktør og medejer Jon Jensen fra Danish Crane Building modtog prisen på erhvervsrådets møde, idet han takkede for prisen og fortalte kort om virksomheden.

Nibe Avis vender inden længe tilbage med et nærmere indblik i Danish Crane Buildings udvikling og drift.