Tidligere forstander ved Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk, Niels Quist-Jensen,  skriver dette mindeord over tidl. forstander O. K. Nielsen, der er afgået ved døden:

Mandag den 3. april fik vi den triste meddelelse, at tidligere forstander på Nordjyllands Landbrugsskole, O.K. Nielsen var død.  

O.K.Nielsen stammede oprindelig fra Nordsjælland og blev i en meget tidlig alder interesseret i landbrug. Han var uddannet agronom fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København i 1954, og blev derefter ansat som lærer på Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk. På dette tidspunkt var den teoretiske del af landmandsuddannelsen et forholdsvist kort vinterskoleophold. Derfor var han samtidig med lærergerningen ansat som planteavlskonsulent i Aalborg Amts Landboforening.

I 1960 flyttede han og familien til Viborg, hvor han tiltrådte en stilling som landbrugslærer på Asmildkloster Landbrugsskole. Foruden opgaven som landbrugslærer var han også leder for en aftenskole med betydelig aktivitet.

Hans faglige og pædagogiske kvalifikationer sammen med hans holdninger til unge fik bestyrelsen til vælge ham som forstander på Lundbæk i 1969. 

Det blev et godt valg. Sammen med sin hustru Agnes lykkedes det ham i løbet af kort tid at skabe en skole med høj faglighed i fine sociale rammer. De unge landmænd strømmede til Lundbæk, og allerede få år efter måtte de påbegynde bygningen af en helt ny skole. Der blev skabt fysiske rammer for eleverne, som nu mere end fyrre år efter fungerer fantastisk.

O.K. Nielsens pædagogiske linje var meget holdningspræget. I hans tid var der få simple regler, der skulle følges, men eleverne vidste godt, hvornår de var på »dybt vand«. Der er ingen tvivl om, at den ånd, som skolen blev drevet i dengang, er grundlaget for, at vi i dag har en landbrugsskole på Lundbæk. Hans interesse for landmandsuddannelsen og landbrugsskoledrift fik »Foreningen af Danske Landbrugsskoler« til at vælge ham som formand i en periode.

O.K. Nielsen holdt af landmandslivet og sideløbende med stillingen som forstander, drev han i 70-erne »Risgård« i Byrsted, som blev afhændet til fordel for Pinstrupgården i Djørup. Han interesserede sig også for skovbrug og jagt. 

I 1990 fratrådte han stillingen som forstander på Lundbæk og derefter flyttede han og Agnes til Nibe. Agnes og O.K. forsatte med at komme på besøg på Lundbæk, hvor vi nød deres selskab. O.K. var fantastisk god til at holde tale. Hans humoristiske sans og hans evne til at formidle viden og holdninger vil blive husket. Det var et stort tab for O.K. at Agnes døde for få år siden, men trods det forblev han aktiv lige til sin død. Han mødte gerne op til aktiviteter på Lundbæk og han vedblev med at være en kendt skikkelse på gåtur i Nibe sammen med sin elskede hund.

Tankerne går nu til O.K.s nærmeste familie som har mistet en kær far, svigerfar og bedstefar.  

Niels Quist-Jensen, Lundbæk