Pastor Hugo Møller Thomsen Mellemgade 10, Nibe fylder tirsdag den 13. juni 80 år.

Hugo Møller Thomsen er præst og forstander for Nibe Baptistkirke og har boet og arbejdet i Nibe siden 1987.

Han blev student fra Aalborg Studenterkursus og studerede derefter teologi på Baptisternes Præsteseminarium i Tølløse og dernæst på Københavns Universitet.

I 1969 fik han kald til præstetjeneste i Oure-Svendborg og Langelands Baptistmenigheder. Han arbejdede der indtil 1982, kun afbrudt af studier i Schweiz og USA.

 I 1982 blev han sømandspræst og leder af Skandinavisk Sømandsmission i San Francisco for en fireårig periode.

Hjemme igen fik Hugo Møller Thomsen kald fra Nibe Baptistmenighed og her virker han stadig og kan således fejre 30 års jubilæum den 1. november 2017.

Gennem alle årene har han været aktiv i mange henseender, bl. a. i KLF, Kirke og Medier og  Evangelisk Alliance  på diverse poster, ligesom han var formand for det lokale radio og tv-nævn indtil dets opløsning.