Omgivet af en række af sine forgængere, modtager Pia Bruun Andersen værdigheden af Jan Holmgaard. Fotos: Mogens Jørgensen.

Weekendens Storkefest i Vegger bød på mange aktiviteter og festligt samvær for byens og egnens borgere. Samt udnævnelse af årets Storkekonge.

Den 14. storkekonge i rækken blev Pia Bruun Andersen, som blev udnævnt af den afgående Storkekonge, Jan Holmgaard.

Pia Bruun Andersen er barnefødt i Vegger og har gennem 1990’ erne ydet en stor indsats i Vegger Borgerforening samt i arbejdet med at lave børnehave ved det tidligere mejeri,  og renovere legepladsen.

Bopælen var dengang Aagade med udsigt til storkereden og 3 storkebørn kom da også til verden.

Senere blev det KFUM spejderne Aadalsgruppen der gennem de sidste mange år har nydt godt af Pias flid og organisationstalent.

På det private plan har Pia sammen med gemalen Jon også bidraget positivt til landskabsudviklingen i Vester Skivum med opførelsen af egnens eneste halmhus, som er den daglige ramme om familielivet med dyr og natur i skønne omgivelser.