Forstander Niels Quist-Jensen bød velkommen til elever, gæster, kunstner og håndværkere, idet han orienterede om den gennemførte restaurering af hovedbygningem – et arbejde der er udført for skolens egne midler.

Holdet bag den nye skulptur: Fra venstre gårdejer Preben Drastrup, kunstner Preben Palsgaard, forstander Niels Quist-Jensen og Peter Mikkelsen, Fonden Himmerland.

Niels Quist-Jensen forklarede sammenhængen mellem »Tordenkalven« og Herregården Lundbæk. Her arbejdede Tordenkalven, men kom slemt til skade, hvorefter han forblev krøbling resten af livet og måtte gå fra gård til gård for at skaffe sig til dagen og vejen. I baggrunden den restaurerede hovedbygning, som bl.a. har fået helt nyt tegltag.

Idemanden Preben Drastrup og kunstneren Preben Palsgaard afslører træskulpturen.

Tordenkalven er en velkendt figur i den himmerlandske historie, hvis eksistens fortaber sig tilbage til midten af 1800 tallet. Tordenkalven var tjenestekarl på Lundbæk og kom under arbejdet med en ustyrlig hest slemt til skade. Ulykken betød, at han som krøbling resten af livet måtte vandre rundt i Himmerland for at skaffe sig brød til dagen og vejen. Historien om Tordenkalven er udødeliggjort af bl.a. forfatteren Johs.V. Jensen i hans værk »Himmerlandshistorier«.

 

I sidste uge vendte Tordenkalven så tilbage til Lundbæk – nu i form af en træskulptur, udført af kunstneren Preben Palsgaard fra Arden, som – fra enden til anden – har udført arbejdet med motorsav.

 

Ved en højtidelighed fredag blev træskulpturen afsløret, og forstander Niels Quist-Jensen gav i sin indledning til afsløringen baggrunden for skulpturen, som skyldes gårdejer Preben Drastrup, Hedegaarde.

– Preben og jeg er ikke altid enige om alting, men vi er gode venner, og vi drøfter med mellemrum forskellige emner, sagde Niels Quist-Jensen og fortsatte: –  Nogle ideer der kommer ud af drøftelserne kan bestemt ikke gennemføres, mens andre ideer er så gode, at de fortjener at blive til virkelighed – og ideen med en skulptur af Tordenkalven er én af dem. Derfor skal ideen med træskulpturen tilskrives Preben Drastrup, som også har skabt forbindelsen til kunstneren Preben Palsgaard, der har udført skulpturen med motorsav som det eneste værktøj, sagde Niels Quist-Jensen, inden han overlod det til kunstneren og idemanden at afsløre kunstværket.

 

Højtideligheden omfattede ud over afsløring af den nyskabte skulptur, også markering af, at en omfattende udvendig restaurering af herregårdens hovedbygning, netop er blevet færdiggjort.