Broen over indløbet til vandmøllen i Huul Mølle er i denne tid under udskriftning til en ny og tidssvarende bro, der holder!

Gennem en årrække har stærke lokale kræfter arbejdet på at renovere både området og bygninger ved Huul Mølle til en kulturel perle, hvori der indgår de store naturværdier på stedet og dan gamle vandmølle.

Et delprojekt – omend et meget vigtigt ét – er udskiftning af den gamle bro over indløbet fra mølledammen til mølle- huset med vandmøllen.
Dette arbejde blev indledt for få uger siden og vil vare ved indtil midt i november. I mellemtiden kan vejen »bag om« Huul Mølle fra Vokslev-området til Nibe ikke passeres.

Efter den gamle bro blev fjernet, er der nedsat en færdigstøbt kasse, der – som det fremgår af billedet herover – danner selve broen, som vejbanen senere skal tilsluttes.

Overraskende dårlig stand
Selve indløbet – gennem den nye bro og til møllehuset – består yderligere af en kort kanal på få meter. Ifølge »Vokslev Bladet« skulle denne kanal samtidig renoveres, men da det hele blev fritlagt, viste denne sig at være i så dårlig stand, at arbejdet bliver mere omfattende end oprindeligt antaget – og dermed også dyrere for møllelauget, der står for renovering af vandmøllen.
Hele kanalen på begge sider af møllehuset skal nu renoveres for 181.000 kr. Et beløb, som Aalborg Kommune har lovet at lægge ud, da møllelauget for tiden ikke har pengene, men arbejder på at få dem søgt hjem.