Den lokale murer-, tømrer og entreprenørvirksomhed KIMBO runder nu 40 året for murermester Peter Nielsens opstart af virksomheden.

Peter og Kim Nielsen – her ved arbejdet med kloakering på Skovbrynet i Nibe, sammen med medarbejderne Peter Christensen og Anton Hjort (th.).

Murermester Peter Nielsen: Trapper ned efter 40 år.

Gennem de 40 år har virksomheden KIMBO udviklet sig markant – fra énmands virksomhed til, at koncernen i dag tæller to virksomheder med samlet 40 mand i arbejde: byggevirksomheden KIMBO, der arbejder med murer- og tømreropgaver – og de seneste 15 år tillige Nibe Entreprenør & Transport, der arbejder med egentligt entreprenørarbejde, dvs. byggemodning, kloakering, vejanlæg og vognmandsopgaver.

Peter Nielsen fortæller, at ét af de første parcelhuse, han byggede sidst i 1970’erne, kunne opføres for 145.000 kr. – men så arbejdede vi også morgen, dag, aften og weekends – og timelønnen var vist heller ikke særlig høj. Den pris holder naturligvis ikke i dag, men til gengæld holder vi jo en del hænder i job, og arbejdsopgaverne er blevet mange flere og en hel del anderledes.

Med tiden er opgaverne med at bygge parcelhuse kommet i stærk konkurrence blandt typehusfirmaer, og KIMBO har gennem årene taget sin del af disse opgaver.
– I dag søger vi selv at påvirke og udvikle vore opgaver på byggefronten. Det vil sige bl.a. byggeri af et mindre antal huse, som vi efterfølgende sælger, forklarer Peter Nielsen, der de seneste år har været i kompagni med sønnen Kim, som nu mere og mere tager over med hensyn til ledelse af KIMBO afdelingen, hvor Peters anden søn Bo Jacobi Kirk er bestyrelsesformand i aktieselskabet. Til at varetage ledelsen af Nibe Entrenør & Transport, har virksomheden ansat kloakmester Flemming Binderup.

Historisk har KIMBO gennem tiden løst talrige opgaver lokalt, bl.a. for Boligforeningen Enggaarden, for A/S Skomagertorv, lokale kirker, Lundbæk Landbrugsskole, talrige parcelhuse i Nordjylland, mindre service- og renoveringsopgaver samt mange entreprenøropgaver, både som underleverandør til andre byggefirmaer og kommuner, og som underleverandør til egne projekter.
Endelig har KIMBO gennem flere årtier været aktiv med byudvikling i Nibe, og større udstykninger på Solbakken, Godenshøj og senest Skalhøje er opkøbt, byggemodnet og solgt; en del af disse med tilhørende byggeprojekter.

Grundlægger på pension
Peter Nielsen planlægger nu at trappe ned med hensyn til virksomhederne. Det gælder mest den daglige ledelse, som glidende er overdraget til Kim Nielsen og gode medarbejdere. Så helt at slippe kontakten til firmaet, ønsker jeg ikke endnu. Men nogle længere sejlture med lystbåden og familien i øvrigt lokker – og så må de yngre jo kalde, hvis der bliver brug for det, siger »Murer-Peter« med et skælmsk smil.

Læs hele artiklen i Nibe Avis' trykte udgave:
http://www.e-pages.dk/nibeavis/569/10