For øjnene af et menneskehav på et fyldt Nibe Torv blev denne avis’ redaktør bogstaveligt talt fanget på jobbet – med begge ben!

Udnævnelsen, som blev overvåget af Julemanden og hans lærling, blev foreviget da lærlingen greb redaktørens kamera og skød dette billede. Fra venstre Årets Nibenit 2016 Jacob Søndergaard, Trine Fage Krogh fra Sildemarkedsbestyrelsen, Årets Nibenit 2015 Arne Melgaard og Nibe Handelsforenings formand Bjarne Svendsen.

Efter offentliggørelsen af de mange vindere i årets julelotteri kunne Nibe Handelsforenings formand Bjarne Svendsen, der også er med i bestyrelsen for foreningen Nibe Sildemarked bekendtgøre navnet på Årets Nibenit 2016, som de senere år er blevet udråbt ved netop denne lejlighed, idet Nibes tidligere så storslåede byfest om ikke er gået ind, så ligger i dvale.

Bjarne Svendsen indledte sin mystik-omspændte motivation af Årets Nibenit med at konstatere, at han er født i Nibe, og han er en person, der dyrker cykelsporten i Nibe Alternative Bicykleklub samt er aktiv i Nibe Roklub som både roer gennem flere end 40 år og bestyrelsesmedlem gennem en årrække, herunder en periode som  formand. Morgenroningen har siden 1991 haft hans særlige bevågenhed, men han er for tiden også klubbens næstformand. Ligeledes har han gennem flere end 20 år været medlem af Nibe Turistforenings bestyrelse, herunder formand i en periode. Siden dannelsen af Nibe Udviklingsråd i 1996 har han været aktiv i arbejdet her omkring, og han er for tiden Nibe Udviklingsråds formand på 8. år.

– I det daglige job kan man ofte møde ham til alle lokale receptioner, Åbent Hus, indvielser, jubilæer og offentlige møder. Ikke for at få et gratis glas, men for at bringe reportager i de ugentlige lokale nyheder. I den virksomhed, han driver, er han 3. generation, og i 2010 modtog han Nibe Erhvervsråd Initiativpris.

Bjarne Svendsen stoppede her sin opremsning, idet han blot konstaterede, at de fleste nu sikkert har gættet, at navnet bag den frivillige ildsjæl i de nævnte foreninger m.v. er redaktør Jacob Søndergaard.

For sin indsats og for udnævnelsen til Årets Nibenit 2016 modtog Jacob Søndergaard en lille figur af Thorvald Odgaard og fik sit navn indsat på en særlig plade med tidligere udnævnte Nibenitters navne.

Siden 1973 er disse udnævnt:

1973: Holger Søndergaard
1974: Svend Aage Nielsen
1975: Bruno Jensen
1984: Willy Kristensen
1985: Børge Svendsen
1986: Poul Søndergaard
1987: Grethe Laursen
1988: Annelise Larsen
1989: Erling Laursen
1990: Nancy Sørensen
1991: Bente Nexø
1992: Niels Jørn Ullits
1993: Hanne Jensen
1994: Einar Grevy
1995: Thorkild Pedersen
1996: Peter Møller Madsen
1997: Thorvald Odgaard
1998: Frank Normann Nielsen
1999: Ole Høygaard
2000: Bjarne Svendsen
2001: Niels Verner Jensen
2002: Frits Stevn Sørensen
2003: Peter Møller
2004: Hans Henrik Henriksen
2005: Peter Outzen
2006: Tage Pedersen
2007: Anders Kristensen
2008: Bendt Hald
2009: Jette Grønhøj
2010: Willy Kær
2011: Jens Østergaard Madsen
2012: Claus Skoda
2013: INGEN
2014: Knud Tobiasen
2015: Arne Melgaard
2016: Jacob Søndergaard