Torsdag i denne uge holder Barmer Butiksudlejning en ekstraordinær generalforsamling, hvor det eneste punkt på dagsordenen er Fremtiden for en dagligvarebutik i Barmer.

I den anledning har Nibe Avis modtaget denne redegørelse fra butiksudlejningens formand Henning Pallesen:

Butikken i historisk perspektiv:

Som efterfølger af en daværende købmand blev Barmer Brugsforening stiftet i 1932 og blev med forskellige bestyrelser og uddelere drevet frem til år 2001.

I 2001 blev brugsforeningen nedlagt til fordel for en privatejet købmandsforretning, og ved samme lejlighed ændredes status og navn på den daværende forening bag Brugsen til fremadrettet at hedde Barmer Butiksudlejning S.M.B.A. (selskab med begrænset ansvar). 

Den nye forening – hvis medlemmer ejer bygninger og butikslokaler – har som formål at sikre rammerne om en dagligvareforretning, herunder udlejning af bygninger og lokaler. 

I årene fra 2001 og frem til 2016 har der således været skiftende private købmænd, som har drevet forretning i Barmer.

I sommeren 2016 valgte vores seneste købmand desværre at opsige sit lejemål, og butikken har siden da været lukket.

Bestyrelsen i Barmer Butiksudlejning vil på den ekstraordinære generalforsamling fortælle og redegøre for, hvilke tiltag der er gjort i forsøg på dels at finde en ny selvstændig købmand, dels etablere et samarbejde med en anden købmand, og endelig at finde økonomiske støttefunktioner til den daglige drift.

Det kan dog allerede nu røbes, at det ikke er lykkedes at finde en ny købmand, som vil videredrive forretningen i den nuværende konstellation.

Bestyrelsen lægger herfor op til, at der afholdes valg blandt foreningens medlemmer på generalforsamlingen. Resultatet af valget vil således afgøre, om en dagligvarebutik i Barmer må opgives, eller om der i stedet skal udarbejdes en ny konstellation.

Da valget på generalforsamling kan blive afgørende for, om en epoke på snart hundrede år nu er slut, håber vi i bestyrelsen på et stort fremmøde og vil gerne pointere, at alle er velkomne.

På vegne af Barmer Butiksudlejning: Henning Pallesen