For knap to uger siden blev der i Barmer Forsamlingshus afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Barmer Butiksudlejning. Der var – som foreningen havde ventet – et stort fremmøde, idet ca. halvtreds personer fra Barmer og omegn mødte op til generalforsamlingen. Det eneste punkt, der var på dagsordenen, var Fremtid for en dagligvarebutik i Barmer.

Efter at de formelle punkter vedr. lovliggørelse, valg af dirigent og stemmetællere mv. var overstået, indledte bestyrelsen med en beretning om, hvilke muligheder der er blevet undersøgt, og hvad der i øvrigt var blevet arbejdet med siden sommeren 2015.

Af beretningen fremgik:

  • Trods ihærdige forsøg er der ikke blevet fundet en selvstændig købmand, som vil videreføre butikken.
  • Aalborg Kommune har - som situationen er - fravalgt at etablere et samarbejde med os om beskæftigelse af handikappede medborgere.
  • Vi har et bekræftet tilbud om at etablere et samarbejde med en anden selvstændig købmand, og på den måde sikre os dag til dag-leverance af friske varer.
  • Vi har erfarne kandidater til at passe butikken, og en af disse har endvidere et ønske om at etablere en alternativ butik i butikken.

Bestyrelsen konkluderede herfor:

  • Den traditionelle metode med at udleje lokaler til en selvstændig købmand må opgives.
  • Der er en mulighed for at genåbne butikken, men i så fald vil det være Barmer Butiksudlejning, der bliver den nye købmand med alt, hvad dette nu kræver som arbejdsgiver, ansvar mv.
  • Bestyrelsen viste herefter et simplificeret drifts- og likviditetsbudget for butikken i den situation, at butiksudlejningen bliver den nye købmand.

Budgettet viste, at der er balance i tingene, hvis den årlige omsætning af dagligvarer minimum er 2-2,5 millioner kroner ex moms. For at opstarte virksomheden vil det dog være nødvendigt at tilføre virksomheden minimum 100.000 kroner i form af sponsorater eller lignende. 

For at finde en vej for bestyrelsens videre arbejde havde bestyrelsen lagt op til, at der på generalforsamlingen afholdes et valg.

Valget bestod af følgende to muligheder:

1. Bestyrelsen arbejder fortsat i retning af at finde en løsning for fremtidig drift af en dagligvareforretning, og herunder at skaffe den nødvendige driftskapital.

2. Bestyrelsen arbejder i retning af en plan for afvikling af forretningen, foreningen, bygninger mv.

Efter beretningen var der lagt op til spørgsmål og debat. Spørgsmålene og debatten forløb særdeles livlig med mange kommentarer og indlæg. Efter godt en times tid klingede debatten dog af, og forsamlingen gik herefter over til afstemning.

Syv ud af 10 ønsker fortsat en forretning

Resultatet af afstemningen blev, at knap halvfjerds procent stemte for (1), at bestyrelsen skal finde en løsning for forsat drift af en dagligvareforretning, og herunder skaffe den nødvendige driftskapital. 

Efter endnu en debatrunde afsluttede bestyrelsen generalforsamlingen med den konklusion, at valget tages til efterretning, og der vil på det kommende bestyrelsesmøde blive udarbejdet en plan for det videre forløb.

Borgerindsamling på vej

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen haft bestyrelsesmøde. Her blev der lavet en plan for at skaffe minimum 100.000 kroner i form af en borgerindsamling. Hver borger kan efter eget ønske give et tilsagn om et sponsorat på et fast beløb, såfremt det lykkes at etablere en ny forretning.

I løbet af de kommende dage vil alle husstande i Barmer og omkringliggende byer modtage et dokument angående dette, oplyser Henning Pallesen, formand for bestyrelsen i Barmer Butiksudlejning.

Købmandsgården i Barmer er for tiden ude af drift, men bestyrelsen for ejendomsselskabet Barmer Butiksudlejning arbejder på at finde en model, og hertil kræver ekstra kapital.