Aalborg Kommune har i Barmer igangsat et af sine landsby-projekter »Udvikling i din by«.

Mandag var ca. 60 lokale borgere fra Barmer og nærmeste omegn samlet til en idéfase, der gav mange ideer til den fremtidigeudvikling i Barmer.

De 45 borgere, som mandag aften var mødt i Barmer Forsamlingshus, blev på en måde sat på skolebænken.

– Ikke i klassisk forstand, understregede landdistriktskonsulent Jane tange Mathiasen på mødet, mden i form af tre scenarier, hvor deltagerne blev bedt om at komme med ideer. Det gjaldt:

– Hvad er »godt og skidt« i Barmer i dag?

– Hvordan ser Barmer ud om 10 år, i 2018?

– Hvordan vil udviklingen være i Barmer de kommende 10 år, frem mod 2028?

Ud fra dette blev deltagerne samlet i grupper og blev bedt om at beskrive nogle ideer med korte formuleringer inden for emnerne: Aktiviteter og fællesskab, Infrastruktur, Byfornyelse og Natur.

Gennem aftenen kom der gang i dialogen ved bordene, og der fremkom ved mødets afslutning omkring 100 ideer til den fremtidige udvikling. Her iblandt:

– Cykelstier gennem byen og gerne til nabobyer eller skole.

– Lavere hastighed gennem eller uden for byen.

– Bedre mobil-dækning.

– Digital platform / hjemmeside.

– Legeplads / fællesareal / pavillon / sti til Valsted.

– Byfornyelse, Natursti, cykelsti og aktiviteter ved Drøvten.

Deltagerne mødes igen i slutningen af maj til videre  drøftelse af ideerne.