Engagementet var i top, da Barmer mødtes til det andet borgermøde i »Udvikling i din by«.

Allerede inden mødet kom i gang blev det fortalt, at det første projekt allerede er gennemført. Byen har nemlig fået sin egen hjemmeside, hvor information om 

borgerforening, forsamlingshus og byens aktiviteter kan samles. 

Flere nye deltagere var kommet til efter det første møde. Nogle havde været forhindret første gang, mens andre var blevet nysgerrige efter at høre, hvad Udvikling i din by kan betyde i Barmer. Et par af deltagerne var ikke bare nye i udvikling i din by, men også i byen. Ja faktisk var en enkelt deltager endnu ikke flyttet ind i det hus, han og familien har købt i Barmer.

Efter en kort gennemgang af de mange ideer fra det første møde, samledes deltagerne i fire grupper, som arbejdede videre med forskellige emner:

• Organisering og aktiviteter

• Natur 

• Faciliteter og byforskønnelse

• Infrastruktur

Her gik diskussionen så livligt, at det til tider kunne være svært at få ørenlyd. Grupperne diskuterede, hvilke forslag under de fire overskrifter, der var stemning for at arbejde videre med.

Efter en kort kaffepause præsenterede grupperne forslagene for hinanden. Og der blev dannet en række arbejdsgrupper. 

De projektideer der arbejdes videre med er: 

• Etablering af fællesareal når købmandsbutikken er revet ned

• Forsamlingshuset

• Cykelsti / mere sikker cykelforbindelse til Valsted

• Naturstier og naturgenopretning

• Nye aktiviteter

• Byforskønnelse

Alle de øvrige projektforslag gemmes på en bruttoliste. Og kan tages op, hvis der er nogen i byen, der vil arbejde videre med dem.

Arbejdsgrupperne mødes igen i næste uge, for at arbejde videre med projekterne. 

Naturgruppen kunne dog ikke vente så længe, men mødtes allerede i går tirsdag til en fælles gåtur for at se på mulige stier og naturprojekter.

Det er stadig muligt at være med, hvis der er en af arbejdsgrupperne man interesserer sig særligt for. Eller hvis der er nogen der opdager, at netop den ide, de synes er mest vigtig, ikke er kommet med i første omgang, oplyser projektleder Jane tange fra Aalborg Kommune.

I de kommende måneder vil det vise sig, hvilke projekter der kan realiseres, og hvordan de helt konkret kan skrues sammen. Først til oktober afgør politikerne i Sundheds- og Kulturudvalget hvilke projekter som skal have del i de ca. 300.000 der er reserveret til at sætte projekter i gang.