I forbindelse med en statslig medfinansiering har By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune godkendt, at der gives tilladelse til at nedrive bygningen i Barmer, som tidligere husede Barmer Brugs, og senere Barmer Købmand.

Ejendommen, der ejes af Barmer Butiksudlejning, overgår ved nedrivningen til Aalborg Kommune, som afholder alle omkostninger, incl. efterfølgende screening for evt. miljøfarlige stoffer.

En mindre beboelsesejendom på arealet frasælges, og provenuet anvendes til etablering af en bypark og ekstra p-pladser til forsamlingshuset (privatfinansieres). 

Arealet overdrages derefter til borgerforeningen, der står for den efterfølgende drift.

Arbejdet med nedrivningerne forventes igangsat i 1. kvartal 2019.