– Men der skal til at nå helt i mål, gerne rejses flere penge i form af bl.a. fundraising.

Gennem det seneste års tid har arbejdsgrupper under Barmer Samråd lagt en indsats i at beskrive en udvikling, der med forskellige projekter kan gøre livet bedre og nemmere, mere trygt og hyggeligt at leve i landsbyen Barmer.

I denne uge var der så afslutning på det langt projekt arbejde, hvoraf der har været arbejdet med bla.: En landsbysti, som skal forbinde Barmer med Valsted og Sebbersund. Et naturområde syd for byen, benævnt »Drøvten«. En fremtid for den tidligere købmands- og brugs ejendom. Forbedring af forhold omkring Barmer Forsamlingshus. Opgradering af byens julebelysning samt en flagallé til byens hovedgade. samt en cykelsti eller dele heraf, for at forbinde Valsted med Barmer.

De forskellige emner blev gennemgået på mødet, af repræsentanter for grupperne, og afslutningsvis kunne Mads Duedahl (V), rådmand for Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune, løfte sløret for, hvilke projekter, der i denne omgang vil opnå kommunal støtte.

Det blev følgende fire projekter, som opnåede den kommunale støtte:
– Landsbystien mellem Barmer, Valsted og Sebbersund: 160.250 kr.
– Naturområdet Drøvten: 97.000 kr.
– Udvidelse og renovering af byens julebelysning: 48.530 kr.
– Flagallé gennem hovedgaden i Barmer: 57.620 kr.

Flere penge på vej
Til projektet med nedrivning af den tidligere købmands- og brugs ejendom støtter kommunen via staten nedrivningen økonomisk.
Og til renovering af Barmer Forsamlingshus har Sundheds- og Kulturforvaltningen en pulje, hvoraf der er indstillet et beløb. Afgørelsen herom falder på Sundheds- og Kulturforvalgets møde i kommende uge.

– Samlet kan Barmer se frem til – hvis alt går til held – at kunne disponere over ca. 1 mio. kr. til benævnte projekter, dog er de øremærkede. I forlængelse heraf skal de nedsatte arbejdsgrupper arbejde videre med den fysiske gennemførelse af projekterne, og der skal søges flere penge hjem via fundraising.