Bislev igangsatte i 2016 under temaet Bislev 2020 en proces for fortsat vækst og udvikling i området, hvilket foranledigede nedsættelse af flere arbejdsgrupper med involvering af mange fra lokalområdet.

Bislev.dk, der er et samråd af alle foreninger i Bislev, inviterede for nylig til en mindre sammenkomst som opfølgning herpå.

Samrådets formand Hans Nielsen bød velkommen og rettede en stor tak for indsatsen til alle foreningsbestyrelser og arbejdsgrupper og andre der har hjulpet til på forskellig vis. – Hvis vi fortsat skal holde gang i vores landsbysamfund, er sådan hjælp og engagement fuldt nødvendigt, og håbet er at mange fortsat vil støtte op herom og bidrage. Bl.a. er det snart tid for diverse generalforsamlinger, sagde Hans Nielsen. 

Der blev serveret et let traktement, hvorefter foreninger og arbejdsgrupper kort fortalte om opnåede resultater, nuværende status og fremtidige forventninger. Der blev nævnt flere spændende aktiviteter og arrangementer, og der blev berettet om faktisk rigtig mange forskelligartede tiltag. Herunder arbejdes der ihærdigt på at få igangsat udstykning til grundsalg og bosætning, og flere cykelruter vil fremover krydse Bislev. Nye tilflyttere bliver budt personligt velkommen til området, og der er er fokus på kommunikation til og mellem borgerne via hjemmeside og facebook.

Der arbejdes på at tilbyde flere kultur- og motions-oplevelser, eksempelvis en gågruppe der siden opstarten har gået og går hver eneste tirsdag. Der er i det forløbne år blevet plantet adskillige påskeliljer, og der blevet bevilliget penge til etablering af et hygge-raste-område ved de nye infoskilte, der fortæller om området før og nu. Bislev Skole er i fuld gang med at flytte børnehaven til samme matrikel, og i seniorklubben  er der fokus på lokalhistorie og samarbejde. I det kommende forår kan bl.a. ses frem til spiseaften, højskoledag, kirkekoncert og grundlovsmøde.

Alt i alt en hyggelig aften, der gav indtryk af vilje og lyst til fortsat vækst og udvikling, lyder det fra Hans Nielsen, formand bislev.dk samrådet af alle foreninger i Bislev.