Tirsdag var der første spadestik til to nye lagerhaller – et byggeri, som medvirker til at manifestere ARLA Bislevs position som lokal arbejdsplads.

Fortsatte krav til bedre intern logistik, effektivisering og hygiejne får ARLA koncernen til at investere knap 30 mio. kr. i byggeri af to nye lagerhaller til mejeriet i Bislev. De to lagerhaller omfatter i alt ca. 2000 kvadratmeter.

– Det er en glædens dags for os i dag, for byggeriet er dels en direkte forbedring af de aktuelle arbejdsforhold på mejeriet, men på sigt skal udvidelsen også ses som en investering i virksomheden, der på sigt kan vækste produktionen til op mod det dobbelte af i dag, hvis og når markedet følger med, siger Laura Rindom, der tiltrådte som ny mejerichef pr. 2. januar i år.

Det første spadestik blev foretaget af Aalborg Kommunes borgmester Thomas Kastrup-Larsen ombord på KIMBO's gravemaskine. Efterfølgende gav borgmesteren udtryk for, at det er dejligt at opleve, når der også i kommunens mindre samfund investeres massivt i en god og sund arbejdsplads.

Mejerichef Laura Rindom supplerede med oplysningerne om, at udvidelsen ikke på kort sigt vil medføre yderligere arbejdspladser i Bislev – men på sigt håber jeg da på det vil ske. En del af tankerne bag udvidelsen er, at det på sigt vil være lettere at omplacere dele af produktionen, så produktionen kan øges når markedet og efterspørgslen kommer. men i første omgang handler det om, at vi får placeret store mængder emballage – glas og pap m.v. – tættest muligt på de steder i produktionen, hvor de skal bruges, siger hun – og hun bakkes op af PTU chef Finn Vistisen, der overfor de fremmødte ved første spadestik gennemgik enkelthederne i det forestående byggeri.

ARLA Bislev producerer for tiden ca. 50 mio. kg hvid ost årligt, fordelt på en lang række forskellige varianter. På sigt vil der være mulighed for at fordoble denne produktion, men det vil ske løbende og kun i takt med, at markedet og efterspørgslen er der, slog Finn Vistisen fast. Virksomheden omfatter for tiden 150 medarbejdere, og udvidelsen sikrer samtidig med de umiddelbare forbedringer, at mejeriet også er fremtidssikret som lokal arbejdsplads.

Byggeriet af de to lagerhaller forestået af lokale KIMBO's entreprenørafdeling, og herfra er murermester Kim Nielsen både stolt af og glad for, at en stor koncern som ARLA har indbudt virksomheden til at give sit bud på byggeriet. – Vort engagement i byggeriet er vundet på baggrund af en konkurrence blandt tre entreprenører, hvoraf andre er vant til at bygge til ARLA's tilfredshed. På den baggrund er vi da ekstra stolte over at få opgaven overdraget, siger Kim Nielsen til Nibe Avis.
Licitationen er foregået på den måde, at der er udstukket en økonomisk ramme og en lang række krav og ønsker til byggeriet. Det har så været vor opgave at levere det bedste byggeri med flest mulige faciliteter til den på forhånd aftalte pris, og det har vi naturligvis lagt meget stor energi i at sikre, slutter Kim Nielsen.

Byggeriet til de knap 30 mio. kr. ventes færdigt som udvendigt byggeri midt på sommeren – og det helt færdige byggeri skal være klar til fuld produktion i starten af november i år.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen foretog første spadestik ombord på KIMBO's store entreprenørmaskine.

PTU chef Finn Vistisen gennemgik det kommende byggeri overfor gæster, presse og entreprenører.
Udvidelsen ved ARLA's mejeri i Bislev er med til at sikre mejeriets fremtid og 150 lokale arbejdspladser.