Tæt på Herregården Lundbæk og nærmest i baghaven til udbygningen af Nibe ligger Bislev. 

Landsbyen har lidt over 200 indbyggere, - og er en særdeles driftig en af slagsen. 

Ud over de store virksomheder Arla Foods (mejeri) og Wolturnus (kørestole) er der socialpædagogisk opholdssted og mange mindre erhvervsdrivende, - heriblandt tømrer, fotograf, massør, keramiker og maskinservice. Hvis vi geografisk bevæger os videre ud i det omkringliggende område, er der udover landbrug også økologisk gårdsalg, kro, smed, opbevaring og meget andet.

I Bislev Sogn som helhed bor der cirka 650 borgere. Tendensen er, at der fødes lidt flere børn, og det sidste år har velkomstgruppen budt hjertelig velkommen til ni nye husstande i sognet.

Der er, Bislevs størrelse taget i betragtning, et anseeligt tilbud af fritidsaktiviteter til små, større, voksne og ældre - herunder FDF, idrætsforening, borgerforening og seniorklub. Byen rummer et flot og attraktivt Aktivitetshus, et vandværk og et aktivt menighedsråd, der i folkekirkeregi tilbyder alt fra babysalmesang til læseklub og strikkecafé. Den lille folkeskole med tilknyttet børnehave, giver børnene en god og tryg base for udvikling og læring.

Alle foreninger og institutioner er repræsenteret i Bislev Samråd, Bislev.dk, som er et samarbejdende forum for udviklingen af landsbysognet til fortsat at være et attraktivt sted at bosætte sig. Der gøres en indsats for at udbrede det positive kendskab til Bislev, og der samarbejdes om fælles arrangementer og tiltag. 

I efteråret afholdtes der f.eks. med stor succes Åben Landsby, hvor der netop via det brede samarbejde var alskens forskellige aktiviteter.

Bislev er kendt for sine lyserøde majblomstrende kirsebærtræer, som i december prydes af flot julebelysning. Dette tiltag fra borgerforeningen skyldes landsbyens borgere, der samarbejder herom ved at sætte lyskæder op og lægge strøm til. Nogle borgere samarbejder om nabohjælp, og andre er hjerteløbere ved hjertestop i området.

Bislevs foreninger oplever generelt stor opbakning til arrangementer og tiltag, og arbejdsdage bidrager til såvel byens skønhed som fællesskabet. Nyligt mødte ca. 60 borgere frem i den nyanlagte Høygaardsparken for at ønske hinanden godt nytår.

I flere år har der i Bislev været afholdt en fælles generalforsamlingsaften for flere foreninger. Det er vanligvis en informativ og inspirerende aften, hvor der berettes om aktiviteter fra det forgangne år, og alle har mulighed for at komme med input, ros og kritik. ”Vi løfter mere, når vi står sammen”  lyder mottoet fra Bislevs samarbejdende foreninger.