Dannelse – at være opmærksomme på hinanden.

Ovenstående var emnet for dette års højskoledag, som blev afviklet i samarbejde med menighedsrådene i tidligere Nibe kommune og Bislev Seniorklub.

Til at belyse dette emne havde arbejdsudvalget engageret to forskellige foredragsholdere.

Det var forfatter og debattør Gitte Hornshøj, Herning, og kostumetekniker Bo Høgh Hansen, København.

Også i år var der fyldt i Bislev Aktivitetshus, og stemningen var i top lige fra morgenstunden, hvilket det usædvanlig fine forårsvejr sikkert også gjorde sit til.

Væggene i aktivitetshuset var udsmykket med dejlige fotografier fra fotograf Anette Jensen, Valsted, der holder af at færdes i naturen og har sans for at fange de skønne motiver, den byder på, fortæller Else Svennum, Bislev Seniorklub.

Traditionen tro begynder højskoledagen med kaffe og morgensang. Organist Carsten Ullits Mortensen var til stede hele dagen og spillede til fællessangene samt sørgede for god lyd i øvrigt.

Dagens velkomst var lagt i hænderne på Tove Rasmussen fra Bislev Menighedsråd, og den første foredragsholder var Gitte Hornshøj, Herning, som mange kender fra fjernsynet f. eks. udsendelsen »Sprogblomster«. Hun kaldte sit foredrag: »Takt og tone med plads til unoder«.

Gitte Hornshøj tog lige fra starten alle tilhørerne med storm ved sin meget humoristiske tilgang til emnet.
Hun lod det skinne igennem i hele foredraget, hvor vigtigt det er, at man hver især gør sig umage i mødet med andre mennesker, og udviser respektfuld omgang. Mennesker, der bliver set, vokser. Det er i et åbent møde med andre mennesker, at livet folder sig ud, og  hvor du vil modtage meget mere, end du giver.
Hun benyttede hele tiden eksempler fra sit eget liv i hverdagen og beskrev bl.a. med stor humor ”Find 5 fejl typen” som vi alle kun kender alt for godt.

Efter frokost fik dagens anden foredragsholder ordet. Det var som tidligere nævnt  kostumetekniker ved Det kongelige Teater og Operaen Bo Høgh Hansen. Han er barnefødt på egnen og har gået i bl.a. Bislev skole.
Gennem sit foredrag tog han os med på en interessant rejse, som han kaldte »Klædt på til tiden« moden fra 1800-tallet til vor tid.

Bo Høgh Hansen fortalte om moden i 1800-tallet op til vor tid. Og der blev danset!

Foredraget blev understøttet af mange fine billeder og vittighedstegninger. Vi kan i dag næppe forestille os en tid, hvor det ikke var tilladt for kvinden at vise ben og fødder. Datidens ideelle taljemål var 45 cm. Det var der ikke mange, for ikke at sige næsten ingen, der kunne leve op til, men så måtte man tage forskellige mere eller mindre behagelige metoder i brug såsom at snøre taljen ind.

Bo Høgh Hansen medbragte bl.a. flere giner med flotte store kjoler, som han selv havde kreeret. Dertil eksempler på metalstativer, som bl.a. kunne slås sammen til at bære under kjolerne, så de kunne sidde, som de skulle. Man kunne næppe sidde ned med et sådant stativ. Nu forstår man bedre udtrykket: Man må lide for stadsen.

Bo Høgh Hansen har bl.a. »Historiske danse«, som sin fritidsinteresse, og han havde medbragt sin dansepartner, og de gav et eksempel på en sådan dans og dermed indblik i en kultur, der var engang.

Bo Høgh Hansen medbragte sin dansepartner.