Else Marie Svennum, pensioneret lærer fra Bislev Skole, har denne spændende historie at fortælle:

Det er altid spændende at komme på besøg i vore kirker og på vore kirkegårde. De giver hver især særlige oplevelser. Det gælder også Bislev kirke, hvor den opmærksomme gæst bl.a. vil bemærke et trækors på væggen i våbenhuset, hvorpå der står: 143.462, Flying Officer N.J.Buchwald. RAF Killed in action 12. oktober 1944. R.I.P. 

Korset knytter sig til den danske R.A.F. pilot, Niels Juul Rysensteen von Buchwald, der ligger begravet i Juul Rysensteens familiegravsted lige syd for kirken, idet hans mor til-hørte Juul Rysensteen familien fra herregåden, Lundbæk. Korset vender jeg tilbage til senere 

N.J.R. von Buchwald var født d. 1. august 1915, som eneste søn af S.A.R. Buchwald og baronesse Bodil Juul-Rysensteen. 

Han kom til Viborg i 1931, da hans far blev udnævnt til stiftsamtmand. Her kom han i mellemskolen og senere på katedralskolen, hvorfra han blev nysproglig student. Der fortælles om flere episoder fra dengang han var dreng og ung mand. De giver udtryk for, at han gerne afprøvede grænser. 

Han tog civil flyvercertifikat, og blev senere flyverløjtnant i Den danske Marine og indtrådte i 1943 i RAF som Flying Officer. 

Her havde han i efteråret 1944 netop gennemført det antal flyvninger, man var forpligtet på, da man manglede en pilot til at deltage i en planlagt aktion. 

N.J.R. von Buchwald meldte sig frivilligt til opgaven, men flyet styrtede ned ved Schoondeike i Holland d. 12. okt. 1944. 

Under nedstyrtningen ramte flyet et kartoffelhus, kurede videre og ramte et træ. Da de tililende fra gården nåede frem til maskinen var piloten allerede død. Efter den tyske værnemagt havde inspiceret liget af den engelske pilot, fik gårdens ejere tilladelse til at begrave ham i nærheden af gården. En datter fra gården, der havde bemærket at Dannebrog var malet på flyet, syede et dannebrogsflag, som blev hejst på halv stang og sat på graven. Ligeledes stod det omtalte kors på gravstedet. 

Maskinarbejder Uffe Andersen, Viborg, var i Holland i 1946 for at deltage i et hjælpear-bejde under Røde Kors. Han opmærksom på graven med Dannebrog, som lå lige ud til vejen. Ved en samtale med gårdens ejer, der havde set den dræbte pilots papirer, blev Uffe Andersen klar over, at det var Viborg-drengen Niels Buchwald, der lå begravet her. Han skrev hjem til stiftsamtmanden, som sammen med sin hustru senere aflagde besøg ved graven. Forældrene blev meget rørt over at se den omhu gårdmandsfamilien, Ramondt Weijns, havde udvist ved pasning af Niels Buchwalds grav. Den hollandske gårdmandsfamilie følte det som en kær pligt at værne om den unge mands sidste hvile-sted i dyb taknemlighed for hans indsats i kampen for frihed. 

I efteråret 1946 blev det bestemt, at Niels Buchwalds jordiske rester skulle føres hjem til Danmark, så han kunne blive begravet i sit fædreland. 

4. november nåede hans kiste til Viborg hvor der blev holdt en meget smuk mindehøjtidelighed  i Viborg domkirke. 

Derefter blev båren ført til Bislev kirke, hvor der også blev afholdt en enkel men smuk højtidelighed, inden båren blev anbragt i familiegravstedet. Hvor også hans forældre ligger begravet. 

Pilot, Niels Juul Rysensteen von Buchwald

Da Bislev fik sin glasskulptur i 2012. som står ved Aktivitetshuset, med billeder fra vor egns historie, vil man også se Niels Buchwalds flyvemaskine (Spitfire). Den kan på sin måde minde beskueren om, at der altid er behov for kampen for fred og frihed. Det hører aldrig op. 

Denne hændelse er stadig en levende del af den hollandske gårdejerfamilies historie. For et par somre siden, fik vi i Bislev besøg af et barnebarn til gårdejerfamilien, Jan Bakker, som gerne ville besøge Bislev kirke for selv at se korset, som i sin tid havde stået på gravstedet ved bedsteforældrenes gård, samt besøge Niels Buchwalds grav i familie-gravstedet på Bislev kirkegård.