Et led i Aalborg Kommunes budgetforlig for 2020 er, at der etableres en vuggestue ordning i Bislev.

Med budgetforliget i Aalborg Kommune er Bislev Skoles landsbyordning sikret en vuggestue ordning fra foråret 2020, når nogle få bygningsmæssige ændringer er på plads.

Det glæder skoleleder Allan Lykholt, at en løsning nu er sikret, efter skiftende skolebestyrelser og -ledere gennem godt 15 år har arbejdet på en sådan løsning.

Til Nibe Avis siger Allan Lykholt: – En samlet løsning med pasning lokalt i Bislev er vigtig for både vor børnehave og i særdeleshed for Bislev Skole.

Der er for tiden ikke nogen dækning med dagpleje i Bislev, så små børn skal passes uden for Bislev området. Det sker ikke sjældent i Nibe, og derfra er der ikke langt til, at også børnehaven og måske senere skolegangen ikke bliver i Bislev.

Skoleleder Allan Lykholt viser her, hvor der skal foretages bygningsmæssige ændringer, så vuggestuen kan overholde alle gældende regler.

Med den kommende vuggestue på og til syv børn, kan vi således tilbyde en samlet løsning, og det har fem familier allerede nu givet skriftligt tilsagn om at ville benytte, når vi er klar, afslører skolelederen.

Til vuggestuen skal der tilknyttes to pædagoger.

Forslaget om en vuggestue i Bislev har været fremme ad flere omgange; dels på borgermøder og i skolebestyrelsen.