Det spørgsmål stillede Bislev Samråd i januar 2016 og inden længe skriver vi 2020. Så Bislev Samråd mener at det nu er tid at gøre status.

I 2016 indkaldte Bislev Samråd til stormøde i Aktivitetshuset. Her var rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen, Mads Duedahl også inviteret, for at komme med sit bud på hvad man som borgere aktivt kan bidrage med, for at værne om de værdier sognet allerede har samt om mulighederne for at gøre det til et endnu bedre sted at bo.
 
Mødet udmøntede sig i flere arbejdsgrupper, bl.a. en »Velkomstgruppe«. Den besøger alle tilflyttere og byder velkommen med en blomst. Gruppen orienterer også tilflytterne om de forskellige foreninger og om arrangementer der vil finde sted.
Der blev også nedsat en »Gågruppe«. Her mødes de interesserede ved Bislev Aktivitetshus ugentlig og går tur i det skønne nærområde.
En tredje gruppe, »Forskønnelsesgruppen«, har opnået meget synlige resultater blandt andet med plantning af 2000 forårsløg og anlæggelse af Høygaardsparken.
Andre grupper arbejder med etablering af cykelsti til Nibe og med byggemodning.

Samrådet er glade for det store engagement og samarbejde der er blandt lokalbefolkningen. Det har gjort at man er kommet i mål med mange af projekterne.

Femårsplan med nye projekter
Den fælles kalender, har været en stor succes. Den gør at der ikke laves to aktiviteter samme dag/aften.
Samrådet fortæller, at for den næste femårsplan kunne nogle af projekterne f.eks være: Bogbussen kom til Bislev og hvad skal der ske med den gamle børnehave.
Tilflytter-familien Nina Pedersen og Casper Christensen synes at det gode ved at bo i Bislev er, at der er skole og børnehave, hvilket er med til at skabe et godt sammenhold i byen. De udtaler videre, at der er et godt socialt liv med masser af arrangementer for hele familien. Dog kunne byen godt bruge flere nye børnefamilier, der vil engagere sig i det sociale.

Overskuelighed, natur  og sammenhold prioriteres højt
Familierne Tina og Paw Oudahl Christensen samt Beritta Simonsen og Tim Thøgersen udtaler følgende om deres tilflytning til Bislev: - Vi har prioriteret at bo i Bislev for at bo i en landsby med mindre institution og skoleliv, fordi det er mere overskueligt for børnene, da der er mere plads til den enkelte og alle bliver set og hørt. Der er et rigtig godt sammenhold herude, med mange aktiviteter og fælles arrangementer. - En anden grund til at flytte til Bislev er, at vi generelt godt kan lide at have plads og luft omkring os, og en masse smuk natur.
- Der er gode værdier i en mindre by frem for en storby, da vi kommer hinanden ved, og det er de menneskelige værdier herude der bliver vægtet højere end de materielle. Familierne slutter med, at det eneste de synes der mangler herude er en cykelsti til Nibe.