I Bislev har en række lokale foreninger netop holdt en aften med hele fem generalforsamlinger.

Læs om Bislev Vandværk: http://www.e-pages.dk/nibeavis/740734541/6

Læs om Bislev Samråd: http://www.e-pages.dk/nibeavis/740734541/15

Læs om Bislev Idrætsforening: http://www.e-pages.dk/nibeavis/740734541/9

–     –     –

Stor medlemsfremgang i Bislev Borgerforening

Bislev Borgerforening har oplevet stor fremgang i antal medlemmer og samtidig tilsvarende stor fremgang i deltagelsen ved de arrangementer, foreningen har stået for.

Ved sidste uges generalforsamling kunne foreningens formand Ulrik Juul Hansen glæde sig over den fremgang, foreningen har haft, og han sagde her bl.a.:

– Vores marts-arrangementer snakker alle om endnu. Ginsmagning kan vi åbenbart også i Bislev, ca 50 personer og 800 genstande blev omsat. Og der gik da heller ikke mere end 2 timer før den første måtte kapitulere og tage flugten til toiletterne, berettede Ulrik Juul Hansen.

Senere på måneden var der affaldsindsamling, hvor 30 voksne og 15 børn troppede op til 3 timers indsamling med afsluttende hotdogs til middag. En flot dag hvor alle havde arbejdshandskerne på.

Skt Hans blev også skrevet i historiebøgerne, hvor 130 personer kom til mad og bål. Vi var egentlig meget skeptiske da vi havde lavet menuen om efter flere årtier. I år blev der serveret mørbradgryde, frem for det vanlige kamsteg og flødekartofler. Vi formåede at få skolen med på ideen, så de ældste børn og deres lærer kom og sang for os. Som tak for initiativet fra skolen, tog Frederik Ambrosius ugen efter over med is til alle eleverne.

Efteråret er også blevet en travl tid for borgerforeningen. Foreningens anden Bierfest afholdte vi vanen tro 1. lørdag i november. Knap så mange tilmeldte, men stadig var det alle glade, udklædte og feststemte mennesker, som gjorde deres til det blev endnu en god bierfest.

For bestyrelsen gik der ikke længe før de skulle have arbejdshandskerne på igen, idet julefrokost i Blære stod for døren. 275 mennesker skulle betjenes med drikkevarer, og borgerforeningens medhjælpere lagde en virkelig flot indsats.

Årets sidste arrangement var nytårsaftensdag med »bobler«, som igen blev en kæmpe succes med knap 100 til Asti, øl, Jägermeister og sodavand. 

Ulrik Juul Hansen rettede en stor tak til alle, der bakker op om arrangementerne i Bislev; det betyder alt for byen og vores forening. 

Formanden rettede en særlig tak til Vagn Jepsen for julebelysning, og til Ove Blach for græsslåning.

Afslutningsvis glædede formanden sig over, at medlemstallet er 20% højere end året før, og han takkede ligeledes sine bestyrelseskolleger for godt samarbejde.

Årets generalforsamling var en positiv oplevelse med tilgang af et nyt medlem Pernille, og Arne Bach Nielsen som snart har siddet i en menneskealder.

På generalforsamlingen var der genvalg til Ulrik Juul Hansen og Frederik Ambrosius. Bestyrelsen består endvidere af Henrik Skadhauge.