Agri Nord oplever i år en stigende interesse blandt kunder og medlemmer, der vil så blomsterstriber på deres gårde.

Sidste år tilbød Agri Nord deres kunder og landmænd at så blomsterstriber for dem. Det var der 50 landmænd, der tog imod.

I år er det tal steget med 25 procent, og i alt 65 har indtil nu bestilt en blomsterstribe. Det bliver til mere end 30 kilometer blomsterstriber i alt.

Mad til de vilde bier
Blomsterstriberne er sammensat af en række blomsterarter, som giver gode fødemuligheder til de vilde bier.

- De vilde bier har været trængt i den danske natur, så derfor har vi opfordret landmændene til at tage nogle initiativer, der kan være med til at forbedre fødemulighederne for bierne, for-tæller biolog og naturkonsulent i Agri Nord, Mette Møller Ragborg.

Landmændene har udover fødemuligheder også mulighed for at forbedre levestederne for bierne. Det kan de gøre ved at rode forstået på den måde, at de for eksempel lader stenbunker og kvas ligge.

- Der skal faktisk ikke så meget til for at skabe bedre levesteder til insekterne på de danske gårde, siger Mette Møller Ragborg.

Agri Nord sår selv blomster omkring landbocentret i Skalborg, ligesom de gjorde sidste år. I år sår de en ny stribe ved siden af striben fra sidste år, som får lov at ligge uberørt hen.

- Det kan være godt at lade den gamle stribe ligge uberørt hen som levested for bier og andre insekter, for på den måde får vi opbygget en større pulje af insekter, siger biologen, der vil teste metoden i år og muligvis anbefale landmændene det til næste år.

En god gestus
Mælkeproducent Torben Laursen, Bislev ved Nibe, er en af de landmænd, der har bestilt en blomsterstribe, som tirsdag blev placeret lige i udkanten af Bislev.

- Vi fylder jo en del i landskabet her i foråret med vores store maskiner, når vi skal gøde, pløje, harve og så, og så synes jeg, at det var en god gestus at så sådan en blomsterstribe, siger Torben Laursen.

Så det er ikke kun bierne, der kommer til at nyde godt af blomsterstriberne. Det gør de forbi-passerende også, og selvom blomsterne er mad til bierne, så er de velkomne til at plukke en buket. - Der er nok til alle, forsikrer Mette Møller Ragborg.