Et halvt hundrede havde fundet vej til amfi-området ved Bislev Kirke, hvor Bislev Menighedsråd slog »to fluer i ét smæk«, nemlig et grundlovsmøde i anledning af Grundlavsdagen – og et møde med Hanne Dahl, som ved efterårets valg til det ledige bispe embede for Nordjyllands stift, stiller op som den ene af – formentlig – tre kandidater. Det er de valgte medlemmer af menighedsråd mv., der skal stemme om den kommende biskop.

Plænen foran Bislev Kirke var fyldt med forventningsfyldte tilhørere, og der blev – vanen tro ved grundlovsmøder – sunget danske sange og lokale musikalske kræfter sang korsang til musikalsk ledsagelse.

Menighedsrådsformand Christen Kristensen bød velkommen og introducerede Grundlovsmødet med en gennemgang af kirkens udvikling – hovedtræk over 2000 år. Formanden anslog en let tone af debat, da han udfordrede Hanne Dahl om muligheden for at udbrede afstemningen om den kommende biskop til hele den nordjyske vælgerbefolkning – ligesom i det politiske liv, der som bekendt sætter rammen for den danske folkekirke.

Det var Hanne Dahl nu ikke enig i, men et stort lokalt engagement er ingen begrænsning for det kirkelive liv – nærmest tvært imod, og det er men grundtanke, Hanne Dahl som mulig kommende biskop vil bygge videre på.

Læs mere fra mødet i den kommende uges trykte udgave af Nibe Avis.