Nyt slagteri til økologiske og velfærdskyllinger bliver det hidtil største projekt for lokal iværksætter

Simon Brønnum Gilberg står foran sit største byggeprojekt i hans 10-årige karriere som selvstændig entreprenør m.m., umiddelbart før rejsegildet på byggeriet af Rokkedahl Slagteri.

Mark Rokkedahl er tilfreds med at byggeriet af det nye økologiske slagteri nu er i fuld gang, og forventer at det kan ibrugtages omkring årsskiftet. På billedet holder han åbningstalen. Næsten 200 fremmødte deltog i rejsegildet.

Det igangværende nybyggeri tager sig markant ud i området.

For nylig var der rejsegilde på det byggeri som skal rumme slagteriet af økologiske kyllinger fra Rokkedahl Landbrug, beliggende mellem Kølby og Farstrup. Håndværkere, ansatte m.fl. var mødt frem for at besigtige det nye byggeri.

Virksomheden »Rokkedahl Kylling« indledte i foråret  byggeriet af et helt nyt slagteri til økologiske og velfærdskyllinger i tilknytning til de seks
konventionelle stalde og den nye øko-stald mellem Farstrup og Kølby. Dette slagteri skal udelukkende beskæftige sig med slagtning af virksomhedens egne velfærdskyllinger, herunder økologi og fritgående produktion, fortæller Mark Rokkedahl.  Slagteriet ventes i drift omkring årsskiftet 2016/17, og udvidelsen vil øge medarbejderstaben med omkring 25 personer.

Stort projekt for lokal entreprenør
Hovedentreprenør på det store byggeri er den lokalt forankrede »SBG Entreprise & Kloak«, som skal udføre en stor del af arbejdet på den 42 meter brede og 80 meter lange bygning.  Det nye slagteri har adresse på Vårvej i umiddelbar nærhed af de øvrige bygninger ved Rokkedahl og kyllingeproduktionen.

Simon Brønnum Gilberg, som er manden bag »SBG Entreprise & Kloak« er begejstret over at have fået entreprisen. Byggeriet ved Rokkedahl er det hidtil største han har stået i spidsen for siden han startede firmaet i 2006, og som derfor i år netop kan fejre 10 års jubilæum.

- Dette bliver den foreløbige »krone på værket« efter 10 års virke, fordi det for os er et både stort og spændende byggeri, siger Simon Brønnum Gilberg, der for tre år siden valgte at gå mere målrettet efter byggeri indenfor fjerkræbranchen, og derfor allerede nu har en del erfaring med denne type byggeri - ikke mindst på grund af arbejder, som har været udført hos det geografisk nært beliggende Rokkedahl, og iøvrigt i hele landet.

Simon er tydeligt stolt af at  kunne markere dette 10 års jubilæum med et engagement af en sådan størrelse. Det har nemlig ikke altid været lige nemt at drive entreprenør-virksomhed i de seneste 10 år. - Jeg startede op som selvstændig i 2006, og havde masser af gå-på-mod, og inspireret af at jeg på det tidspunkt syntes, at der foregik en masse i branchen, som jeg kunne gøre bedre, gik jeg fortrøstningsfuldt i gang, og startede op med stiftelsen af »SBG Entrepreprise & Kloak«. Det gik godt - vi fik en forrygende start, og der var »fuld knald på« i 2006-2008, men så kom finanskrisen, som satte en brat stopper for stort set al foretagsomhed indenfor de brancher vi typisk servicerer, fortæller Simon Brønnum Gilberg.

Økologiske kyllinger og slagteri er fremtiden
Det nye slagteri er en del af den naturlige udvikling, som går mere og mere i retning af økologiske madvarer: - Kunderne bestemmer jo i stor udstrækning i hvilken vej udviklingen skal gå, siger Mark Rokkedahl, - og i øjeblikket efterspørger flere og flere økologiske varer, heriblandt økologiske kyllinger.

Læs hele artiklen i den trykte udgave af Nibe Avis:
http://www.e-pages.dk/nibeavis/564/16