Fra Olav M. Pedersen, Staunvej 81, Farstrup, har Nibe Avis modtaget dette læserbrev:

Jeg har lige læst rådmand Hans Henrik Henriksens udtalelse i Nordjyske 22-2. og 23-2. om salg af byggegrunde i landsbyer. Han er skuffet over manglende reaktion fra købere af byggegrunde i Farstrup, selv om kravet var ændret fra 3 til 2 købere, inden kommunen vil påbegynde byggemodningen.

Der har været flere ændringer af udstykningen Højageren i Farstrup. Først med 12-14 mindre grunde på ca. 1000 m2 og mulighed for rækkehuse. Senere blev de ændret til lidt større grunde, og nu til 6 grunde på over 2000 m2. Man skal nok være mere end almindelig optimist for at tro, de kan sælges, selv om man sætter kravet ned til 2 købere. Arealet har ligge ubenyttet hen siden 1999, hvilket også fortæller resultatet om kommunens udstykningspolitik i de små landsbysamfund.

Det synes vi er synd for kommunen og i sidste ende Farstrup by. Her tænkes især på, hvor meget Aalborg Kommune har investeret i Farstrup by for at forbedre den.

Her skal nævnes nogle ting, som kommunen har lavet eller givet tilskud til:

– Udvidelse af og modernisering af skolen.

– Begyndende renovering  af Farstruphallen.

– Boldhegn om fodboldbanerne.

– Ny gadebelysning i hele byen.

– Alle gader og stier har fået ny asfaltbelægning.

– Tilskud til renovering af Huset.

– Tilskud til  petanque banen.

– Nyt torv ved kirken.

Der er sket så meget for at forbedre forholdene her i byen, at jeg muligvis har glemt noget. 

Byen har ca. 210 husstande og 450 beboere. Halvdelen af husstandene er pensionister. 

Skal der holdes liv  i skole og købmand, er det nødvendigt, at der kommer unge mennesker til byen. Byen er i den heldige situation, at  der i denne tid bliver oprettet ca. 25-30 nye arbejdspladser på Mark Rokkkedahls nye kyllingeslagteri. Derfor dette opråb til Aalborg  Kommune: Hjælp os. Gå i gang med at byggemodne grunde, og udnyt chancen for at sætte mere liv i byen. Tag evt. en tur til Ø. Hornum og se, hvordan Rebild kommune udstykker: De investerer og handler når en køber er til stede.

Olav M. Pedersen