I Farstrup og omegn er dere glæde over, at have en idrætshal, som fortsat fremstår flot, imødekommende og funktionel. Dette skyldes især, at man igennem en lang årrække og fortsat sørger for at hallen plejes og vedligeholdes daglig, ikke mindst takket være en flot arbejdsindsats fra hallens bestyrer. 

Farstrup Hallen benyttes i høj grad af skoleelever og lokale idrætsforeninger, som tilbyder traditionelle sportsaktiviteter så som fodbold, håndbold, badminton og gymnastik. Der er kæmpe opbakning fra hallens daglige brugere, som ud over det sportslige islæt også bidrager med en positiv social atmosfære, der skaber liv i det lille lokalsamfund. Det skal også fremhæves, at hallen igennem de sidste 20 år har været samlingspunkt for byens store halbal, hvor der samles omkring 650 mennesker – fortæller bestyrelsesformand Anja Møller. 

Løbende renovering nødvendig   
Farstrup Hallen blev bygget i 1975, og det bærer bygningen også præg af. Vi glæder os derfor over, at vi for nylig har fået udskiftet alle udvendige vinduer og døre, noget der allerede kan mærkes på varmeregningen. Denne renovering af facaden gør, at hallen igen fremstår flot og indbydende. I løbet af 2017 vil der inde i hallen ligeledes ske forbedringer. 
Hallen har netop fået bevilget penge til komplet udskiftning af bander og mål, som for nuværende er gammelt og slidt.  Den glade giver er Fonden for Sparekassen Himmerland, som har valgt at give 101.250 kr til den nævnte forbedring. Det er så dejligt at se, at en del af overskuddet i Jutlander Bank, kanaliseres tilbage til almennyttige formål i de områder, hvor banken har sine rødder. 
– Det er vi i hvert fald meget glade for her i Farstrup Hallen og vi investerer i den forbindelse i de såkaldte letvægtsbander, som vil lette halbestyrerens arbejde betydeligt, samtidig med at alle sponsor-reklamer fornyes, så hallen indvendig fremstår opdateret, fortsætter Anja Møller.

Projektgruppen knokler fortsat
Det har længe været kendt, at Farstrup Hallen arbejder på at tilbyde mere sundhed og trivsel til Farstrup og omegn. Tilbage i november 2016 afholdte Farstrup Hallen derfor et borgermøde for at informere om de tanker, bestyrelsen havde og ikke mindst for at indsamle flere gode ideer, som netop kunne skabe rammerne for de nye tiltag. På borgermødet blev projektet mødt med stor opbakning både fra lokale borgere, foreninger, politikere m.m., og flere behov blev belyst den aften.  Projektgruppen har siden november været i arbejdstøjet for at visualisere de mange behov og ønsker og efterfølgende omsætte det til konkrete kvm. i hallens nuværende bygning, men i høj grad også i nye bygninger. I den forbindelse har bestyrelsen været på flere besøg ved andre lignende projekter i kommune og samlet yderligere inspiration og gode råd fra lignende ildsjæle. Dette arbejde pågår fortsat og skal udmunde i en konkret projektbeskrivelse, som sendes ind til kommunal behandling medio 2017. Projektgruppen vil gerne afsløre, at der arbejdes på at udbygge Farstrup Hallens faciliteter med et fitnesscenter som det centrale omdrejningspunkt, noget der er kraftigt efterspurgt fra borgerne. Det er endnu uvis hvor mange kvm, der udvides med, da projektets finansiering både er afhængig af kommunal og egen finansiering. Der er ingen tvivl om, at vi med en realisering at dette projekt også vil bidrage til, at det fortsat vil være attraktivt som borger at bosætte sig i Farstrup og omegn, til gavn for både skoler, købmand og andre lokale forretningsdrivende – slutter Anja Møller.  

Det var bankens afdelingsdirektør i Nibe, Lene Frederiksen, der dukkede op i Farstrup med det klækkelige tilskud til den lokale hal som modtages af halbestyrer Tina Hortmann Holst og bestyrelsesmedlem for Farstrup Hallen Martin Sabroe.