Der kunne næsten skrives et helt eventyr om det igangværende projekt på Farstrup stadion, hvor man længe har arbejdet på at få bygget et nyt depot. Tilbage i 2014 fik Farstrup Boldklub nemlig bevilget 450.000 kr. af Aalborg kommune ud fra et ønske om at opføre et depot til opbevaring af bolde, mål, træningsudstyr, telt og ikke mindst et toilet, som største behov. I dag har man groft sagt et gammelt »sommerhus« stående samt to skibscontainere til at udgøre den nødvendige opbevaring.

Det hele tager sig rodet ud og rammerne for Farstrup stadions brugere er langt fra optimale – siger Lars Segerstrøm, formand for Farstrup Boldklub.

Forløbet har været langt
En arbejdsgruppe bestående af et lokalt trekløver bestående af Martin Sabroe, Lars Segerstrøm og Jan Nielsen, har igennem lang tid arbejdet på at dette depot blev en realitet i form af en en brugbar funktionel bygning – og det kunne næsten kun gå for langsomt. Forløbet har dog taget væsentlig længere tid end først troet, hvilket har skyldes forskellige bump undervejs. 

Først skulle der udarbejdes flotte professionelle tegninger, som skulle bruges i forbindelse med den kommunale ansøgning i forhold til at opnå en byggetilladelse. Dernæst et ansøgningsforløb igen af længere varighed end forventet ikke mindst da der opstod uklarhed om hvordan ansøgningen konkret skulle udformes – fortsætter Lars Segerstrøm.

Men byggetilladelsen kom i hus og konkrete tilbud kunne endelig indhentes fra lokale håndværkere med håb om, at spaden nu endelig og snart kunne stikkes i jorden, men ak nej.

Den samlede tilbudssum viste sig desværre at overskride budgettet betydeligt og en realisering af depotet med visse kommunale krav, måtte på ny »skydes til hjørne«.

Dialog med kommunen  
Det blev hurtigt åbenlyst, at vi i arbejdsgruppen igen måtte have kontakt til kommunen for at drøfte projektet igennem, for hvordan kunne vi komme videre herfra? Den konstruktive dialog med kommunen endte i endnu en pause for projektet, mens kommunen undersøger mulighederne for at komme videre.

Arbejdsgruppen afventer fortsat svar fra kommunen på en holdbar løsning og alle parter er derfor sat stævne med udgangen af marts måned. Her vil arbejdsgruppen kræve klarhed over hvilke muligheder der forligger, så depotbyggeriets skæbne kan afgøres snarest. 

Metaltræthed...?
Ildsjæle kan også rammes af metaltræthed, specielt når umiddelbare simple projekter hen ad vejen forvandles til det modsatte. Men som det er med eventyr, så ender de jo som regel godt og det håber vi selvfølgelig også her – slutter Lars Segerstrøm. 

 

Det udtjente sommerhus, der sammen med udslidte containere udgør depotfaciliteter og opholdsrum når der er aktiviteter på fodboldbanerne. Toilet findes p.t. ikke.