I forlængelse af tre nye stalde med produktion af økologisk opdrættede kyllinger opfører Rokkedahl et nyt slagteri i Kølby.

Rokkedahl Kylling står for ca. 10% af den danske produktion af slagtekyllinger.

Susanne Kristensen og Mark Rokkedahl viser her den nybyggede grav ved den økologiske besøgsstald. Her kan gæster i besøgsstalden betragte kyllingerne i øjenhøjde.

Den nybyggede øko-staldbygning hos Rokkedahl, som indeholder i alt 3 stalde, hver med plads til max. 4800 kyllinger. I baggrunden anes en del af de store udearealer, hvor hver besætning af øko-kyllinger får 2 hektar friland til rådighed.

Rokkedahl Kylling driver i forvejen seks stalde i Kølby med konventionel produktion af samlet 60.000 kyllinger ad gangen.

Med en markedsandel på 10% af den samlede kyllingeproduktion i Danmark har Rokkedahl Kylling i Kølby lagt strategi til at ændre driftsformen til øget økologisk produktion, idet interessen for og afsætningen af økologisk producerede kyllinger er i vækst.

Tre økologiske stalde i Kølby er det seneste og meget synlige bevis på, at man hos Rokkedahl Kylling i Kølby fremover satser på den økologiske produktion, når det gælder udvikling af virksomheden.

– Rokkedahl Landbrug driver i alt 41 produktionsstalde fordelt over otte lokaliteter i det centrale Himmerland, og gradvist vil vi ændre produktionen af kyllinger i nogle af disse stalde fra konventionel produktion til økologisk og fritgående, fortæller Mark Rokkedahl, der samlet beskæftiger knap 30 medarbejdere.

Den nyopførte staldbygning med tre stalde er første led i den udbygning, som skal danne grundlag for en gradvis ændring til økologisk drift. Men kun en del af vor samlede drift vil blive økologisk,  fortæller Mark Rokkedahl, idet produktionen som i enhver anden virksomhedsdrift skal afspejle markedet.
Den økologiske produktion er unægtelig en del dyrere end den konventionelle, og dermed bliver det færdige produkt også dyrere. Hvordan markedet udvikler sig, dét vil vi naturligvis følge med i,  så gradvist vil vi ændre vore eksisterende stalde til økologisk drift, fortæller han.

Eget øko-slagteri
For nylig har virksomheden indledt byggeriet af et helt nyt slagteri i tilknytning til de seks konventionelle stalde og de tre nye øko-stalde mellem Farstrup og Kølby. Dette slagteri betegner Mark Rokkedahl som »et mindre slagteri« der udelukkende skal beskæftige sig med slagtning af egne velfærdskyllinger, herunder økologi og fritgående produktion.
Slagteriet ventes i drift omkring årsskiftet 2016/17, og udvidelsen vil øge medarbejderstaben med omkring 25 personer.
– For nylig afholdt vi et informationsmøde for lokalbefolkningen, og det blev taget rigtigt godt imod, der var ca. 100 personer fremmødt. Det er dejligt at der er interesse for projektet. fortæller Mark Rokkedahl.
– Vi gør alt, hvad vi kan, for at optræde ansvarsfuldt i hele vor virksomhedsdrift. Derfor har vi valgt at opføre vores nye slagteri i stil som vores øvrige bygninger, og der vil blive gjort plads til at al på- og aflæsning kan ske inden døre, således støj og luft mindskes så meget som muligt. På alle vores kyllingestalde har vi monteret varmevekslere, for at mindske ammoniak/lugt udledningen – vi ved, at der gør en forskel og flere borgere har også bemærket denne.

FAKTA om Rokkedahl:

Produktionen af kyllinger i Kølby blev grundlagt i 1960’erne af Mark Rokkedahls bedstefar, Egon Rokkedahl, der gennem 16 år også var borgmester i Nibe.

Mark Rokkedahl og familiemedlemmer er samlet ejere af Rokkedahl Landbrug, der driver virksomhederne Rokkedahl Kylling, Himmerland Kylling, og Rokkedahl Energi.

Næste skud på koncernens udvikling er et mindre slagteri, hvor slagtningen af Rokkedahls egen økologiske produktion af kyllinger skal slagtes.