Flere end 30 deltagere plus de syv politikere i panelet var til stede i Farstrup, da der onsdag blev holdt vælgermøde.

Panelet af kandidater til byrådsvalget i AAlborg Kommune bestod af:
Nicolai Sejrup, Enhedslisten
Christian Korsgaard, Socialdemokraterne
Johnny Christensen, Dansk Folkeparti
Anne-Dorrit Harris, Alternativet
Anne-Dorte Krogh, Social Fællesliste
Hans Thorup, Venstre
Irma Christensen, Radikale Venstre,

Et af aftenens store emner var den planlagte vindmøllepark ved Farstrup, som skulle blive Nordeuropas største. Mange af deltagerne ved mødet er modstandere af vindmølleplanerne, idet de frygter ejendomsværdiforringelse, støj- og lysgener samt en skæmmet natur. De fik opbakning fra panelet, hvor ingen gav udtryk for, at de ville stemme for planerne.

Ellers var emnerne byggemodning af byggegrunde i Farstrup, parkeringsmuligheder i Aalborg samt oprensning af vandløb i kommunen. 

Venstres borgmesterkandidat, Tina French Nielsen, deltog som gæst ved vælgermødet, idet det var Hans Thorup, Nibe, der repræsenterede Venstre. Men da Farstrup er Tinas hjemmebane, var hun nødt til at høre, hvad der blev lovet, som hun udtrykte det. 

Niels Quist, tidligere forstander på Nordjyllands Landbrugsskole, styrede slagets gang.