Farstrup Boldklubs fodboldafdeling har gennem fire år arbejdet målrettet på at erstatte to gamle skibscontainere og et udtjent sommerhus med nyt, når det gælder depotfaciliteter – og efter en række udfordringer er dette projekt nu ved at lykkes for klubben.

Således var der for nylig rejsegilde på en kombineret depot- og toiletbygning, bygget direkte ved klubbens træningsbaner vest for Farstrup Hallen.

Klubbens formand Lars Segerstrøm bød velkommen til en lille kreds af klubmedlemmer og repræsentanter for Aalborg Kommune, som har støttet projektet med 450.000 kr., Lokale- og Anlægsfonden har støttet med 180.000 kr., og klubben har bidraget med egenkapital, ligesom lokale entreprenører og sponsorer har strakt sig vidt for at medvirke til at skabe en god løsning på byggeriet.

Lars Segerstrøm sagde i sin tale bl.a.: – Der er ingen tvivl om at vi har haft et behov for at kunne tilbyde egnede toiletfaciliteter til vores spillere, trænere og gæster på stadion. Behovet er desuden forstærket af den stigende interesse der er fra pigerne til at spille fodbold. Med boldrummet bliver det endvidere muligt at sende spillerne ind efter toppe eller andet grej, da de nu kan åbne døren. Det har hidtil været svært for en 10 årig at manøvrere en låge til en skibscontainer.

Rådmand Mads Duedahl talte på kommunens vegne, og han glædede sig over, at der nu kommer en god løsning på helt elementære behov: – Jeg er dybt imponeret over den fighervilje og ukuelighed, I har udvist for at nå hertil, og jeg vil ønske både håndværkerne og de kommende brugere af bygningen stort held og lykke.

Som det hører til, leverer håndværkerne en krans til et rejsegilde, og her var Simon Brønnum Gilberg kommet i bekneb, så en hurtig udrykning til købmand Banjamin løste opgaven, og der kom en krans på den nyligt rejste bygning i form af en adventskrans!

Kransen, der markerede rejsegildet kom endelig på plads øverst på den nye bygning.