Farstrup Pensionistforening fik nyt navn

Farstrup Pensionistforening afholdt i oktober ekstraordinær generalforsamling med nedlæggelse af foreningen som eneste punkt på dagsordenen. Nedlæggelsen blev i første omgang afværget, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle undersøge muligheden for, under en eller anden form, at fortsætte foreningen.

Arbejdsgruppen indkaldte til ny ekstraordinær generalforsamling, som blev afholdt for nylig, og 20 medlemmer var mødt op, for at høre arbejdsgruppen berette om resultatet af deres arbejde.

Arbejdsgruppen foreslog efterfølgende generalforsamlingen, at fortsætte med et nyt mere tidssvarende navn og nye vedtægter. Forslaget blev godt modtaget og enstemmigt vedtaget. Foreningens nye navn blev diskuteret, og efter flere forslag faldt valget på Farstrup og omegns Seniorklub. Der valgtes ny bestyrelse og nye vedtægter blev godkendt.

Den nye bestyrelse lovede efterfølgende, at forsøge iværksat nye tiltag og opfordrede deltagerne til at støtte klubbens aktiviteter, idet det alene er medlemmernes støtte der afgør om klubben får succes med projektet. Bestyrelsen understregede at de aktiviteter der allerede findes fortsætter uændret.