Nibe Avis sætter i denne uge fokus på en række tiltag og nye initiativer i Farstrup.

Nok ligger Farstrup længere væk fra hjem-kommunens hovedby end tidligere – men der sker faktisk rigig meget med nye og fremadrettede initiativer i den by, som tidligere var den næststørste i daværende Nibe Kommune.

Aalborg Kommune gav ved kommunesammenlægningen bolden op til en styrkelse af landdistrikterne, og denne udvikling får Farstrup også sin berettigede del af.

Men der tages også mange initiativer lokalt – faktisk så mange, at der på disse TEMA-sider om landsbysamfundet i Farstrup, at der stort set alene er tale om nye projekter, som er under udvikling – eller projekter, der nægter at lade sig lægge i »mølpose«.

Det helt store samtale-emne i Farstrup i disse dage er købmand Benjamin Andersens planer om at bygge en helt ny købmandsforretning til afløsning for den nuværende, som er nedslidt og ikke på sigt kan leve op til hverken købmandens egne eller kunders og myndigheders krav.

Derfor har han lanceret et projekt, som inden for to år gerne skal give landsbyen en ny købmandsforretning og nye muligheder for at fastholde og udbygge Farstrup.

Af andre emner, som optager sindene i Farstrup er ønsket om en ny børnehave, – eller i det mindste en renoveret og udbygget børnehave, et motionscenter i tilknytning til Farstrup Hallen og en aktivitetspark, der er på vej.

Læs alle tema-siderne om Farstrup:

http://www.e-pages.dk/nibeavis/740734416/12