Siden Nibe Kommunes tid har et område centralt i Farstrup ligget hen til forventet byudvikling. Byggegrundene, som i dag udgør kvarteret på Engdraget, blev omkring år 2000 forholdsvist hurtigt udnyttet, og det kaldte på en fortsættelse med nok en udstykning.

Der blev så – fortsat i tiden med Nibe Kommune – skitseret en udstykning på »Højageren« med parcelhusgrunde i størrelsesorden 900 kvm. og dertil nogle »klyngehuse« i samme udstykning. De nævnte klyngehuse er senere blevet uaktuelle, og dette forårsagede, at Aalborg Kommune i 2015 ændrede lokalplanen for Højageren til den plan, der i dag er gældende.

Det vil sige, at der i den nugældende plan er skitseret seks storparceller til boligbyggeri – parceller i størrelser fra 2088 til 2942 kvm.

Der har været vekslende kritik af fremgangsmåden for et kommende salg af byggegrundene på Højageren – mest kravet om, at flere grunde skal sælges for at udløse byggemodning. Men også den seneste ændring af lokalplanen (2015) har udløst undren fra lokale borgere. Faktisk er det ved intens søgning og spørgsmål til en lang række borgere i Farstrup, er det ikke lykkedes Nibe Avis at finde beviser på, at Aalborg Kommune har været i dialog med hverken samråd, borgerforening eller enkelte borgere om, at størrelsen på de enkelte grunde ved den lejlighed blev øget fra de nævnte ca. 900 kvm. Til omkring tre gange størrelsen – i spektret fra de 2088 til 2942 kvm.

Højageren, som den præsenteres i den gældende lokalplan. Der er mulighed for flere byggegrunde, hvis der dispenseres fra lokalplanens regler om de ret store parceller – en mulighed for dispensation, som rådmanden ser positivt på.

Farstrup – aktiv landsby mod vest

Rådmand: Dispensation en mulighed
– Ved budgetlægningen for 2018 valgte Aalborg Kommune at etablere en såkaldt Jordfond på samlet 40 mio. kroner. Denne fond skal ikke yde tilskud, men være en buffer i forbindelse med udlægning af jord til boligbyggeri i kommunens mindre samfund samt byggemodning af samme, siger rådmanden til Nibe Avis.

I samme åndedrag løfter Hans Henrik Henriksen sløret for, at der givetvis skal lægges op til at dispensere fra kravet om grundenes størrelse, så de oprindelige ca. 900 kvm. kan gennemføres. Det giver alt andet lige også flere byggegrunde, og det er hvad man i såvel Farstrup Borgerforening som Samråd Vest har efterlyst.

Fire-fem landsbyer i jordfondens fokus
Hans Henrik Henriksen supplerer med, at arbejdet med den kommunale jordfond er i sin første fase, og der er flere enslydende udfordringer andre steder i Aalborg Kommune, som skal løses gennem jordfonden. – Dette arbejde er indledt, og i løbet af april skal vi have vurderet, hvilke landsbyer, der vil være i fokus for at løse »knuden«, så salg af grunde kan blive en realitet. Jeg kan ikke forestille mig, at Farstrup ikke vil være mellem de steder, hvor vi sætter jordfonden i aktivitet, men det er en demokratisk beslutning, som vi skal have behandlet i By- og Landskabsudvalget. Derefter kan vi forvente, at byggegrundene sættes i udbud i årets løb, slutter rådmanden.

Læs hele reportagen i Nibe Avis' trykte udgave: LÆS HER

Rådmand for By og Landskab, Hans Henrik Henriksen (S): Jeg kan ikke forestille mig, at Farstrup ikke er med blandt de landsbyer, der kan få del i penge fra den kommunale jordfond.

 

En enkelt byggegrund på Præstegårdsvej – kun 100 meter fra Højageren – bliver sat til salg i april måned.