Farstrup Borgerforening fik ved nytårstid en historisk stor donation fra Aalborg Kommunes AKA Pulje på 720.000 kr. til borgerforeningens projekt »Byfornyelse i børnehøjde«.

Projektet omfatter det grønne område nord for Farstrup sognegård og nabo til boliger på Stentevej og Toftegårdsvej.

Formand for Farstrup Borgerforening Morten Bøjer forklarer baggrunden bag ansøgningen om, at Farstrup på mange måder udvikler sig, og forskellige borgergrupper tilgodeses. Det skal også gælde de yngste, og derfor har vi sammen med landskabsarkitekt udviklet et projekt, som omfatter opbygning af i alt 11 aktiviteter, som bygges op på det grønne område, hvor der i forvejen er placeret bl.a. en petanque bane og opholdsarealer. Disse ting berøres ikke væsentligt af det nye projekt, men samlet set opdateres hele området, og kan blive et fantastisk aktivitetsområde for såvel børn, unge og ældre, siger Morten Bøjer til Nibe Avis.

Samlet set er det et projekt til 1,1 mio. kr., og AKA Puljen har så ydet tilsagn om 720.000 kr. Hertil skal der så tilføres noget egenkapital fra Farstrup Borgerforening, vi kan forhåbentligt stille med noget frivillig arbejdskraft – og måske kan der fundraises til projektet. Hertil ser vi fra borgerforeningen gerne et udvidet samarbejde med Farstrup Skole og evt. børne-institutionerne, da disse jo også vil komme til at benytte de faciliteter, som vi frivilligt arbejder med i borgerforeningen.