Der arbejdes som tidligere beskrevet her i avisen intenst på at bane vejen for en ny og større købmandsbutik i Farstrup. Således var der forleden mødt cirka 100 mennesker op i Lagerhallen hos »Min Købmand« i byen, og de var mødt op forfor at høre om planerne for den nye købmandsbutik.

Købmand Benjamin Andersen bød de mange interesserede velkommen og fortalte om projektet og vigtigheden af, at byggeriet blev realiseret.

Derefter orienterede Arne Segerstrøm om muligheden for, at borgerne yder lån til projektet. - Det er meget afgørende, at der rejses en betydelig kapital fra lokalområdet som medfinansiering, fortalte han blandt andet - og tilføjede at der er åbent for låneindskud til og med den 10. maj 2018

Der udspandt sig en god debat på det velbesøgte møde, og spørgelysten fra lagerhallen var stor.