Siden købmand Benjamin Andersen i Farstrup lancerede ideen om at bygge en helt ny købmandsforretning – og det samtidige ønske om at opnå økonomisk støtte i form af lån fra borgere og virksomheder, har projektet taget fart, og der er nu tilsagn om støtte på ca. 1,4 mio. kr. – nok til at byggeplanerne nu går ind i næste fase.

– Jeg er vildt beæret over den støtte, som jeg har modtaget i form af tilsagn om lån til byggeriet. Der er jo tale om en alternativ form for egenkapital, som ved siden af et tilsvarende beløb fra min egen side, lægger grundkapitalen til det kommende byggeri. En ny købmandsforretning er inden vi har et færdigt detailprojekt, beregnet til en byggesum på ca. 8 mio kr.

De sidste penge til byggeriet skal så lånefinansieres på forskellig vis via realkreditinstitioner og et banklån. Det har tidligere vist sig umuligt at få et egentligt realkreditlån til erhvervsbyggeri i Farstrup, men med den øgede andel af egenkapital er der lempet lidt på det, men fortsat skal den største del formentlig lånes via bank, siger Benjamin Andersen til Nibe Avis.

Tidl. bankdirektør Arne Segerstrøm, Farstrup, der er tilknyttet projektet som frivillig økonomisk konsulent, oplyser, at pengene fra de ca. 80 forskellige tilsagn om lån fra lokale borgere og virksomheder, placeres på en klientkonto hos advokat – og at fortsatte tilsagn om støtte er meget velkomne, uanset størrelsen.

Arne Segerstrøm skal i den kommende tid i kontakt med alle, der har givet tilsagn, for i de enkelte tilfælde at aftale de konkrete vilkår for lån, rente og tilbagebetaling.

 

Benjamin Andersen: Jeg er dybt taknemmelig over den massive støtte, så vi nu kan starte forberedelserne til byggeriet. Vi påregner byggestart i efteråret og en færdig butik i sommeren 2019.