Farstrup Vandværks bestyrelse iværksatte i 2017 opførelse af nyt vandværk, som indebærer 90 m3 rentvandstank, nyt udpumpningsanlæg, arsenfilter og renoveringer af boringer. Byggeriet står nu færdigt, og bliver officielt indviet i dag fredag med Åbent Hus og reception kl. 15-17.

- Med det nye vandværk vil vi fremover kunne levere vand med en mere ensartet kvalitet og er langt bedre stillet i forhold til forsyningssikkerheden, siger formand for vandværket, Sven Ulrich Bertelsen. 

Opgraderingen af vandværket er delvist finansieret via samarbejdet om forsyningssikkerhed i den tidligere Nibe Kommune ved at hver forbruger i den gamle kommune indbetaler 90 øre pr. m3 vandforbrug. Farstrup Vandværk har til gengæld forpligtet sig til at levere vand til nabovandværkerne i kortere perioder i tilfælde nedbrud og andre nødsitiuationer. Dette vil dog først kunne lade sig gøre, når der er etableret ringforbindelser mellem værkerne i området, som ligeledes financieres via vandsamarbejdet.    

Unikt byggeri
Både byggeriet og måden det er indrettet på er ret enestående, da det er bestyrelsen selv, der har lavet skitser til hvordan det hele skal indrettes. Blandt andet ligger den store tank med vandforsyning til områdets forbrugere ovenover jordoverfladen, så man ved selvsyn straks kan se, hvis der uregelmæssigheder, som kan påvirke vandets kvalitet.

Læs hele artiklen i Nibe Avis' trykte udgave. LÆS HER

Se invitationen til Åbent Hus HER

Vandværkets formand Sven Ulrich Bertelsen: Bestyrelsen byder på et glas rent vand m.m., når der fredag holdes Åbent Hus i Farstrups nye vandværk.
Formand for Farstrup Vandværk, Sven Ulrich Bertelsen, t.h.) og bestyrelesmedlem Keld E. Olesen viser her en del af vandværkets indre teknik. Til højre ses de store filtreringstanke, som skal sikre rent vand, og til venstre ses det nye styre- og udpumpningsanlæg.