Kort før jul modtog købmand Benjamin Andersen, Farstrup, Aalborg Kommunes godkendelse af de planer, han længe har haft for at bygge en helt ny købmandsbutik i Farstrup.

Der er, som tidligere omtalt i Nibe Avis, tale om en helt nybygget og nyindrettet butik, der bygges bag den nuværende købmandsbygning og i tilknytning til den lagerhal, som blev opført i 2015.

– Selv om jeg og  mine rådgivere synes, det har haft lange udsigter med den endelige godkendelse af alle forhold i det kommende byggeri, er jeg meget glad for den »julegave«, det jo blev, at tilladelserne nu er i hus, siger købmanden til Nibe Avis, og han fortsætter:

– Vi skal nu, her i januar, have revideret vore planer for byggeriet, incl. det økonomiske, hvor bl.a. 90 lokale borgere / husstande / virksomheder mv. har givet tilsagn om et borgerlån på samlet 1,9 mio. kr. Samtidig har andre långivere givet tilsagn, og samlet er der nu dækning for de ca. 7 mio. kr., en ny butik vil koste. Byggeriet starter så snart planlægningen er revideret, alt afhængig af vintervejret, og jeg forventer, at butikken kan stå færdig i 4. kvartal i år, slutter Benjamin Andersen.

Skitse til, hvordan byggeri af en ny købmandsbutik vil ske.