Højageren i Farstrup er en del af de projekter, i  Aalborg Kommunes jordfondsprojekter, som blev en realitet ved budgetforliget for 2018. Jordfonden kører i eget regi, hvor der er vedtaget en etapeopdeling, og her er projektet med i 2019, oplyser rådmand Hans Henrik Henriksen, By og Landskab.

Der har endvidere været afholdt udbud på Præstegårdsvej 9 – og her modtog kommunen ingen bud, hvorfor den nu er til salg på almindelig vis på kommunens hjemmeside, oplyser landinspektør Anette Kümpel, AK Arealer.

Ledig byggegrund på Præstegårdsvej - kun 100 meter fra Højageren - blev ikke solgt ved udbuddet i 2018, men fremgår nu af listen over byggegrunde til salg i Aalborg Kommune.

 

Der igangsættes en byggemodning af Højageren med otte store grunde i første kvartal i 2019. Tidspunkt for udbud kendes endnu ikke, men det forventes naturligvis at ske i 2019, siger Anette Kümpel til Nibe Avis.

 

Højageren som den præsenteres i den gældende lokalplan. Der er mulighed for flere byggegrunde i området, hvis der dispenseres fra lokalplanens regler om de ret store parceller – en mulighed for dispensation, som rådmand Hans Henrik Henriksen tidligere har udtrykt sig positivt om.