For nylig havde købmand Benjamin Andersen, Farstrup, budt til rejsegilde for håndværkere i byggeprojektet og lokalbefolkningen.

Det går stærkt med byggeriet af den nye købmandsbutik i Farstrup, som købmand Benjamin Andersen har taget initiativ til, og som efter byggetilladelserne kort før jul ikke har stået stille.

Mange forberedelser har været gjort, og fra entreprenøren gravede ud og støbte fundament til vægge og tagkonstruktion blev opført, er der kun gået få uger.

– jeg er meget tilfreds med forløbet indtil nu, og håndværkerne gør en brav indsats, sagde Benjamin Andersen til Nibe Avis ved fredagens rejsegilde, hvor såvel kredsen af håndværkere som lokalbefolkningen var inviteret.

Det er fortsat planen, at den nye butik skal stå helt færdig sidst på året.