Farstrup Borgerforening fik for godt et år siden tilsagn fra Aalborg Kommunes AKA Pulje om et tilskud på 720.000 kr. til etablering af aktiviteter i en bypark, under temaet »Byfornyelse i børnehøjde«.

Projektet blev fra starten tænkt placeret i området nord for Farstrup Sognegård og nabo til boligerne på Stentevej og Toftegårdsvej – og sådan er det fortsat.

Morten Bøjer, der er formand for styregruppen, der er nedsat i forbindelse med aktivitetsområdet, erkender, at han gerne havde set arbejdet med byparken gennemført allerede nu, men der viste sig i løbet af 2018 nogle formalia, som skulle på plads, inden arbejdet kan gå i gang. Det handler her om bl.a. området i tilknytning til den nuværende petanquebane. 

– Området, som gennem mange år har ligget hen som græsareal, er ifølge en lokalplan afsat til muligt erhvervsbyggeri, men det ser vi ingen udsigter til bliver realistisk, og det ser kommunen vist heller ikke. Men denne deklaration betyder, at området med Aalborg Kommunes accept skal indrettes anderledes, hvilket både kommunen og vi som forening er enige om, siger Morten Bøjer til Nibe Avis.

Det tilstødende område har gennem mange år tilhørt Farstrup Borgerforening, men her ønskede Aalborg Kommune, at de respektive naboer i området ville give accept af, at det bliver indrettet med den aktivitetspark, som er den del af projektet. Også dette har vi nu på plads, idet vi personligt har opsøgt alle grundejere og fået den fornødne accept, siger Morten Bøjer.

Samme projekt – nye placeringer
Der er således tale om det samme projekt, som tidligere er præsenteret, men de enkelte dele er anderledes placeret, og det ser vi naturligvis ingen problemer i, siger Morten Bøjer. 

I mellemtiden har vi endvidere fået tilsagn om 200.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, så vi nu mangler ca. 100.000 kr., op til den »godt en million«, som byparken koster.

Morten Bøjer: Vi satser på en færdig bypark i år.

– Vi satser meget på, at byparken kan blive klar til brug i år, så store og små i Farstrup får endnu et fristed, slutter Morten Bøjer.

Buske med spiselige bær
I tilknytning til de enkelte dele af Byparken etableres der et område, hvor der plantes træer og buske med spiselige bær, f.eks. æbler eller egentlige bær.