Børn, forældre og personale har taget godt imod deres nye leder i Børnehaven Møllehuset i Farstrup.

Monica Nord er ansat som ny pædagogisk leder i Børne- haven Møllehuset, som er en af 11 børneinstitutioner i Dagtilbud Nibe/Frejlev. 

Monica bor i Nibe og er et kendt ansigt i Nibes idrætsforeninger, hvor hun bruger mange timer sammen med børnene til bl.a. håndbold. 

Monica er uddannet pædagog og har arbejdet en årrække som leder indenfor skoleområdet i Aalborg Kommune, hvorfor hun har godt kendskab til at kunne varetage arbejdet som leder i Farstrups kommunale børne- have. 

Monica har set frem til sin opstart i Børnehaven Mølle- huset og til at virke i et lokalområde, hvor der både er initiativrigdom og vækst – også på 3-6 års området. 

Da børnetallet er stigende i Farstrup og omegn står Børnehaven Møllehuset overfor en større renovering, der efter planen igangsættes efter sommerferien. Monica 

Nord er derfor, udover at være ansat som ny leder af Børnehaven Møllehuset, også ansat til at være en central nøgleperson i den byggeproces, der skal sætte stregerne til en nyrenoveret børnehave til gavn for børn og forældre i Farstrupområdet - og til at understøtte personalets pædagogiske arbejde med børnene.

Monica Nord fortæller, at hun vil have fokus på at Børnehaven Møllehuset forbliver, og også gerne videreudvikler børnehavens vigtige position i lokalområdet. 

– Møllehuset skal være en aktiv medspiller og et vigtigt samlingssted for områdets børnefamilier. Møllehuset må gerne være et samlingssted, en lokal generator, som en mølle jo er, der skaber energi til fællesskabet, siger hun.

Møllehuset må gerne være et møllehus, hvor børn udvikles og venskaber etableres, ja måske venskaber for livet. Et møllehus, hvor forældre mødes og danner netværk - og måske også venskaber – både gennem dagligdagen, forældrearrangementer eller i Møllehusets bestyrelse. Et møllehus, hvor der bygges bro, både fra dagplejen og igen videre til skolen, slutter Monica i forbindelse med sin tiltræden.