Købmand Benjamin Andersen i Farstrup igangsatte i februar byggeriet af en ny butik i Farstrup. Byggeriet er i den grad gået glat, og der forventes åbning sidst i august.

Borgerne – og dermed kunderne – i Farstrup og omegn har vist deres opbakning til hele projektet siden de første tanker om muligheden for byggeri af en ny butik blev tænkt, og dermed en fremtidssikring af lokalt indkøb af dagligvarer.

Økonomisk håndsrækning
Borgerne har i vid udstrækning også stillet økonomi til rådighed i form af »borgerlån«, og nogle endda tilskud, ligesom de lokale erhvervsdrivende, der står for byggeriet, strækker sig langt for at overholde de afstukne budgetter.

– Alle disse forhold er guld værd for mig, men alle er også klar over, at det vil være vejen frem, for at sikre fortsat drift af en dagligvareforretning i Farstrup. Vi må stå sammen, og det oplever jeg helt klart, siger Benjamin Andersen, der samtidig er særdeles ydmyg overfor den hjælp, han får fra mange sider.

Tilbud om hjælp fra frivillige
I et informationsmøde mandag deltog omkring 100,  overvejende lokale borgere, og mange var ganske overrasket over, hvor godt det er gået med byggeriet og hvor langt vi er, siger Benjamin til Nibe Avis.
Ca. 70 frivillige meldte sig til et stykke fivilligt arbejde, som vil være alt fra at samle butiksinventar og pakke pap sammen fra emballage, til gulvvask og hjælp ved nedbrydning af den gamle butik  m.m.
– Det hele hjælper mig i etableringen af den nye butik, og jeg er særdeles taknemmelig over den måde, mine kunder og befolkningen generelt følger med og tager imod, siger Benjamin.

LÆS HELE ARTIKLEN I DEN TRYKTE UDGAVE AF NIBE AVIS. LÆS HER

Når den nye butik i slutningen af august er taget i brug, vil den nuværende bygning blive revet ned og erstattet af parkeringspladser.